Infrastruktura Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe

Stacja Bytom Bobrek z nowymi urządzeniami sterowania. Obecne pochodzą z lat 40. i 60. XX wieku

Stacja Bytom Bobrek z nowymi urządzeniami sterowania. Obecne pochodzą z lat 40. i 60. XX wieku fot. PLK

Za 13,5 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują m.in. urządzenia sterujące i zabezpieczające ruch na stacji Bytom Bobrek. Poprawi się przewóz pasażerów i towarów na Górnym Śląsku.

Wartości zadania na stacji Bytom Bobrek to 13,475 mln zł, współfinansowanie ze środków unijnych POIiŚ. Zakończenie planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r. Umowa była zawarta na początku 2018 r. i zakłada wykonanie prac projektowych i budowlanych. Wykonawcą jest konsorcjum firm, której liderem są Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

Zadane – przebudowa urządzeń srk w stacji Bytom Bobrek, jest realizowane w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” – POIiŚ 5.2-3.

Stacja Bytom Bobrek to jedna z ważniejszych stacji węzłowych Górnego Śląska na zbiegu kilku linii kolejowych m.in. w kierunku Magistrali Węglowej, Katowic, Chorzowa, Wrocławia. Tu odbywa się też obsług bocznic, w tym bocznicy kopalni węgla kamiennego „ Bobrek- Piekary”. Jak pode PLK dotychczasowe urządzenia sterowania ruchem pociągów na węźle w Bytomiu Bobrek pochodzą z lat 40. i 60. ubiegłego wieku i są w dużym stopniu wyeksploatowane.

Zakończony został już etap związany z opracowaniem projektów budowlanych. W połowie września wykonawca przystąpi do robót. Szczegóły inwestycji na stronie zarządcy infrastruktury.