Strona główna » Wiadomości » Sprawozdanie finansowe PKP CARGO przełożone na 23 kwietnia

Sprawozdanie finansowe PKP CARGO przełożone na 23 kwietnia

Redakcja
Na zdj. siedziba PKP CARGO ul. Grójecka 17 Fot. Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78666108

PKP CARGO S.A. przekłada na 23 kwietnia termin opublikowania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. z powodu zmian organizacyjnych po stronie audytora, które skutkują koniecznością podpisania aneksu do umowy. Podpisanie wskazanej umowy wymaga zgody Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Z tego względu na 18  kwietnia 2024 r. zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

Przełożenie terminu publikacji sprawozdań finansowych nastąpiło na skutek wniosku konsorcjum firm audytorskich: Grant Thornton Polska P.S.A. i  Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. z uwagi na zmiany organizacyjne, jakie zaszły po stronie audytora. Audytor wnioskował o zmianę wykonawcy prac z konsorcjum spółek GTP i GTF wyłącznie na GTP. Wniosek został uzasadniony zmianami organizacyjnymi po stronie spółek GTP i GTF.

Dopiero po podpisaniu aneksu do Umowy GTP wyda sprawozdanie z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, co nastąpi po pierwotnie zaplanowanej dacie publikacji raportu rocznego, tj. po 27 marca 2024 roku.

Zmiana Umowy w zakresie postulowanym przez Audytora wymaga zgody Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., mając na uwadze § 12 ust. 2 pkt 5
Statutu PKP CARGO S.A. Z tego względu na 18 kwietnia 2024 roku zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

W związku z zaistniałymi okolicznościami Spółka jest zobligowana do przesunięcia daty przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za miniony rok. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
(za I, II i III kwartał) nie ulegają zmianie.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x