Strona główna » Wiadomości » Spór zbiorowy w POLREGIO oficjalnie zakończony sukcesem

Spór zbiorowy w POLREGIO oficjalnie zakończony sukcesem

Redakcja
Fot. Polregio

We wrześniu 2024 roku pracownicy POLREGIO S.A. otrzymają wypłatę jednorazowej gratyfikacji w wysokości 4 000 zł brutto, a od kwietnia 2025 roku mają zapewniony wzrost wynagrodzeń zasadniczych o poziom inflacji plus 5%. Wypracowane we współpracy ze Stroną Społeczną rozwiązanie było możliwe do wdrożenia pod warunkiem uzyskania przez POLREGIO poparcia wszystkich Organizatorów przewozów, czyli 15 marszałków województw, z którymi przewoźnik ma podpisane umowy wieloletnie. Wczoraj porozumienie zostało oficjalnie podpisane.

Od stycznia 2023 roku Zarząd POLREGIO podniósł pensję pracowników spółki w sumie o 1100 PLN do uposażenia zasadniczego (300 zł w styczniu i 800 zł we wrześniu). Jesienna podwyżka była efektem porozumienia podpisanego ze Stroną Społeczną i stanowiła pierwszą transzę podwyżki wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym. Związki zawodowe zabiegały o podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 1 600 zł do uposażenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP. Od tego czasu Zarząd Spółki pracował nad długofalowym planem zmian wynagrodzeniowych, które najlepiej zaspokoiłyby potrzeby pracowników, ale też dałyby stabilizację w zarządzaniu Spółką.

POLREGIO pozostawało w sporze ze Związkami Zawodowymi od czerwca 2023 roku, co w ostatnich miesiącach utrudniało zarządzanie spółką. Wypracowane rozwiązanie jest bardzo dużym sukcesem wszystkich stron zaangażowanych w proces – Zarządu, Strony Społecznej oraz Marszałków 15 województw. Wymagało ono zrozumienia potrzeb pracowników Spółki, otwartego dialogu oraz intensywnej współpracy między stronami.

Ostatecznie podpisane wczoraj porozumienie zakłada wypłatę jednorazowej gratyfikacji w wysokości 4 000 zł brutto we wrześniu 2024 roku oraz wprowadzenie od kwietnia 2025 roku mechanizmu corocznego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o poziom inflacji plus 5%. Wypracowane rozwiązanie pozwoli również organizatorom przewozów zaplanować środki finansowe potrzebne na zaplanowanie budżetów w perspektywie wieloletniej. Pozwoli to na wprowadzenie stabilizacji w relacjach pomiędzy spółką a organizatorem przewozów, która jest bardzo potrzebna w codziennej współpracy.

W czasie obowiązywania porozumienia związki zawodowe gwarantują spokój społeczny, co umożliwi Zarządowi pełne skupienie się na strategicznych z punktu widzenia spółki zagadnieniach – w szczególności kompleksowej transformacji taborowej i modernizacji zapleczy technicznych. Wymiana taboru w spółce to sprawa wagi egzystencjalnej, gdyż do 2035 roku, około 150 jednostek zostanie wycofana z eksploatacji. POLREGIO, jako największy beneficjent konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup taboru pasażerskiego ze środków KPO, otrzymało 828 mln złotych dofinansowania. Przyznane środki są kroplą w morzu potrzeb, dlatego podejmujemy się wszelkich możliwych działań, aby
wykorzystać je w pełni realizując wszystkie 10 inwestycji i o to samo apelujemy do marszałków województw.

Jestem ogromnie zadowolony i usatysfakcjonowany wypracowanym kompromisem. Cieszę się, że wysłuchaliśmy potrzeb naszych pracowników oraz ostatecznie udało nam się je spełnić. Ostatnie miesiące to był dla spółki trudny czas, ale wierzę w nasze hasło „Łączą Nas Dobre Relacje” i jestem dumny, że zjednoczenie się we wspólnym celu zaowocowało wypracowaniem korzystnych dla wszystkich efektów – mówi Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO S.A.

Zarząd POLREGIO wprowadzi mechanizm indeksacji do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który jest dokumentem regulującym wynagradzanie u wszystkich pracowników pracujących w spółce. Podpisane wczoraj porozumienie jest dla wszystkich ogromnym sukcesem. Za współpracę i zrozumienie potrzeb pracowników szczególnie dziękujemy 15 marszałkom województw, którzy zgodzili się zagwarantować środki finansowe na realizację postanowień porozumienia w najbliższych latach. Dzięki temu pasażerowie mogą mieć pewność realizacji usług przewozowych przez POLREGIO, a nasi pracownicy będą mieli zapewnione godne warunki pracy i płacy, co z pewnością przyczyni się do wzrostu jakości przewozów.

 

 

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x