Infrastruktura

Rozpoczęła się modernizacja stacji Rzeszów Główny. Będzie też przystanek Rzeszów Zachodni

Rozpoczęła się modernizacja stacji Rzeszów Główny. Będzie też przystanek Rzeszów Zachodni fot. PLK

Inwestycja w Rzeszowie to najważniejsze zadanie kolejowe na Podkarpaciu. Za 200 mln zł PLK zmodernizuje stację Rzeszów Główny.

Sierpień to miesiąc prac m.in. przy modernizacji stacji Rzeszów Główny oraz budowie przystanku Rzeszów Zachodni. PKP PLK działa na Podkarpaciu. W pierwszej fazie inwestycji  przebudowane będą m.in. 3 wiadukty przy Alei Wyzwolenia. Jeszcze w sierpniu demontaż starej konstrukcji obiektów rozpocznie 500-tonowy dźwig. Później, w kolejnych fazach, nastąpi montaż nowych konstrukcji.

Inwestycja w Rzeszowie, realizowana jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego, projekt: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Wartość podpisanej w czerwcu umowy to 205 mln zł netto.

Efekty inwestycji
  • zwiększenie komfortu obsługi pasażerów (lepsza informacja)
  • lepszy dostęp do pociągów dla osób o ograniczonej mobilności
  • większa dostępność do podróży koleją
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Sprawniejsza komunikacja publiczna w aglomeracji i regionie
  • lepsze warunki pracy i utrzymania infrastruktury
Co jeszcze zostanie zrealizowane w sierpniu?

W połowie sierpnia wykonawca przystąpi też do prac torowych w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Marii Konopnickiej. Przebudowany i poszerzony będzie wiadukt przy ul. Batorego. Od 13.08.2018r. w godzinach nocnych tj. od godz. 23:00 do godz. 4:00 wyłączony będzie z ruchu odcinek drogi od ul. Przy Torze do ronda Koby, wzdłuż Al. Wyzwolenia (objazd dla jadących z kierunku Warszawy i Lublina w stronę Krakowa, zostaną skierowani, przez rondo Jana Pawła II, na ul. Marszałkowską i na ul. Krakowską (na skrzyżowaniu z Al. Piłsudskiego). Podobnie zaplanowano  ruch w stronę Kraków – Lublin/Warszawa.

Od 20.08.2018 r., wprowadzone będą zmiany, związane z rozbiórkami i budową przyczółków mostowych. Przewidziane jest całkowite wygrodzenie zewnętrznych pasów jezdni oraz części pieszej i rowerowej po obydwu stronach Al. Wyzwolenia. Tymczasowe przejście będzie zapewnione na jednym z pasów ruchu.

Od 14.08.18 r. niezbędne są zmiany w komunikacji przy ul. Konopnickiej. Będą tam prace torowe w rejonie  przejazdu kolejowo-drogowego. Skrzyżowanie to będzie dostępne tylko dla pieszych, w godzinach od 6.00 do 19.00. Natomiast kierowcy samochodów skorzystają z objazdów.

Szczegóły na stronie PKP PLK S.A.