Infrastruktura Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Równy (?) dostęp do torów

Równy (?) dostęp do torów

Rządy państw członkowskich przyjęły przepisy liberalizujące rynek kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Unii Europejskiej. Teoretycznie wszyscy przewoźnicy mają mieć równy dostęp do rynków we wszystkich krajach UE.

Kwestie te regulują trzy unijne rozporządzenia będące częścią tzw. IV pakietu kolejowego, którego celem jest przede wszystkim likwidacja barier uniemożliwiających utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego – Single European Railway Area. Ma być to osiągnięte dzięki poprawie konkurencyjności i innowacyjności sektora kolejowego.
Po wejściu w życie przyjętych regulacji, będą mogły działać także poza swoim rodzimym rynkiem, bo uzyskają swobodny dostęp do sieci kolejowej we wszystkich krajach należących do UE.

Co to oznacza w praktyce? Otóż przewoźnik, np. polski, będzie miał prawo od 14 grudnia 2020 roku uruchomić dowolne połączenie z Niemcami czy Czechami i tamtejsi zarządcy sieci kolejowej nie będą mu mogli stawiać biurokratycznych barier. A od 2033 roku polscy przewoźnicy będą się mogli starać o zamówienia publiczne na świadczenie usług transportu pasażerskiego w innych państwach, gdyż ten segment rynku zostanie objęty przetargami. Oczywiście, na tej samej zasadzie nasz rynek będzie otwarty dla zagranicznej konkurencji. Bruksela twierdzi, że większa konkurencja w przewozach kolejowych spowoduje obniżkę cen biletów i poprawę jakości podróżowania.
Czy rzeczywiście w latach 2020 – 2033 dojdzie do uwolnienia rynku przewozów pasażerskich? Wbrew pozorom nie musi to być takie oczywiste, bo zapewne wiele państw UE znajdzie sposób, aby blokować ekspansję zagranicznych przewoźników. Bo i przyjęte teraz dyrektywy dają, zdaniem wielu prawników, duże pole do interpretacji przepisów.
Tym niemniej polska kolej musi się do tej konkurencji dobrze przygotować. Kwestia liberalizacji rynku kolejowego i IV pakietu przewijała się także podczas III Kongresu Rozwoju Transportu w Łodzi, którego organizatorem był portal nakolei.pl. I podczas dyskusji panelowych, i w trakcie kuluarowych rozmów, eksperci, szefowie spółek kolejowych wskazywali na ogromne wyzwania, jakie przed nami stoją. Musimy się przede wszystkim dobrze przygotować do działania w nowych warunkach, a to oznacza inwestycje w tabor, infrastrukturę, innowacyjność przemysłu kolejowego, generalnie w poprawę jakości świadczonych usług.