Kolej jest dla ludzi

Restrukturyzacja PKP Intercity a w tle zastraszeni i załamani pracownicy!

Restrukturyzacja PKP Intercity a w tle zastraszeni i załamani pracownicy!

Metody stosowane wobec pracowników PKP Intercity przypominają te z poprzedniej epoki. Firma zorganizowała szkolenie, jednak dla części zatrudnionych okazało się ono jedynie pretekstem do wręczenia …zwolnienia.

Na szkolenie pt. “pociąg menagera”, które odbyło się 27 maja, zaproszono wszystkich pracowników średniego szczebla zarządzania w pionie handlowym tj. naczelników, zastępców naczelników, kierowników drużyn, kierowników kas oraz kasjerów liniowych. Dzień przed szkoleniem grupa około 20 osób, zaproszonych do Warszawy, otrzymała e-maile z informacją, że ich szkolenie odbędzie się jednak w siedzibach Zakładów. 

Na szkoleniu w Warszawie zebranym przekazano, że są oni elitą i mają szczęście, że właśnie są tutaj, a nie w siedzibach Zakładów. Podczas przerwy wręczono niektórym z nich awanse – czego nikt się nie spodziewał. W tym samym czasie w Zakładach, zamiast planowanego szkolenia, które się nie odbyło, pracownicy otrzymywali porozumienia zmieniające oraz porozumienia z konsekwencją rozwiązania umowy o pracę z nieświadczeniem pracy.

Już dzień później po tym wydarzeniu, Zarząd PKP IC zorganizował spotkanie ze Związkami, na którym przedstawił plan restrukturyzacji, przewidujący m.in.:

-ograniczenie liczby Drużyn Konduktorskich do 150 osób i zredukowanie liczby sekcji z 14 do 10, co skutkować będzie łączeniem gniazd konduktorskich (np. Kraków-Rzeszów), w których pracować będzie przeszło 300 osób – jest to oczywisty brak spójności w prezentowanych założeniach;

– wprowadzenie nowych stanowisk, których nie ma w zakładowym układzie zbiorowym pracy tj. zamiast naczelnika – szef obszaru, a kierownika zespołu – planista. W przypadku planistów może oznaczać to konieczność układania przez jedną osobę planu dla 500 pracowników.

Obecna sytuacja w opini wielu ekspertów i specjalistów, prowadzi do kompletnej i nieuzasadnionej wymiany załogi bez właściwego planu na przyszłość.

S.C.-J.

 

Źródło:Federacja ZZP PKP