NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Przystanek Chełm Miasto zostanie zmodernizowany

Przystanek Chełm Miasto zostanie zmodernizowany

Redakcja
Fot. PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację przystanku Chełm Miasto na linii kolejowej nr 7.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego dwukrawędziowego peronu i zaprojektowanie oraz budowa nowego peronu dwukrawędziowego o wysokości 0,76 m, długości 300 m na międzytorzu torów nr 1 i 2 w km ok. 245,670 – 245,970 linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk (szerokość peronu dostosowana do międzytorza) wraz z wyposażeniem oraz odwodnieniem, zapewnienie zasilania dla oświetlenia peronu i dojścia, inne niezbędne roboty w branżach towarzyszących a także likwidacja kolizji. W ramach prac przewiduje się roboty rozbiórkowe nawierzchni i krawędzi peronu wraz z zagospodarowaniem materiałów.

Zamówienie obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla nich wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura”, objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Oferty w przetargu można składać do 13 września 2023 r. Jedyne kryterium ich oceny stanowi cena. Od oferentów wymagane jest doświadczenie. Każdy z nich musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

1) budowę lub przebudowę (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) co najmniej trzech kolejowych obiektów budowlanych. Wśród wskazanych musi znaleźć się co najmniej jeden obiekt obsługi podróżnych – peron wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

2) co najmniej jedną dokumentację projektową dla robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie, infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmować min. branże: kolejową, kolejowe obiekty budowlane lub budynki oraz branżę SRK.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności