Przewozy pasażerskie
Partnerzy działu

Przewozy pasażerskie według Sprawozdania UTK za rok 2018 – analiza

Przewozy pasażerskie według Sprawozdania UTK za rok 2018 – analiza

Urząd Transportu Kolejowego opublikował Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2018 r. Przeanalizowano połączenia pasażerskie oraz towarowe pod każdym względem. Generalny wniosek jest taki, że kolej pasażerska powoli, lecz skutecznie się rozwija i przyciąga coraz więcej podróżnych, choć prowadzone na szeroką skalę prace modernizacyjne powodują obecnie utrudnienia w jej funkcjonowaniu.

Ogólny wskaźnik wykorzystania kolei w Polsce wynosi 8,1 przejazdów na mieszkańca. Stanowi to niewielki (0,2) wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najczęściej koleją jeżdżą mieszkańcy województwa pomorskiego oraz mazowieckiego, natomiast najrzadziej lubelskiego i podkarpackiego.

Najwięcej pasażerów przewozi POLREGIO – 26,17% wszystkich jeżdżących koleją. Na drugim miejscu są Koleje Mazowieckie (19,24%), natomiast podium zamyka PKP InterCity (14,87%). Narodowy przewoźnik dalekobieżny zanotował największy wzrost liczby pasażerów – aż o 3,3 miliona.  Najlepiej spośród przewoźników lokalnych wypada PKP SKM Trójmiasto – przewozi aż 13,61% wszystkich pasażerów.

Duży wzrost odnotowały przewozy międzynarodowe z Polski. W ubiegłym roku skorzystało z nich 4 mln 6 tys. pasażerów – to o 1 009 000 więcej, niż w roku 2017. To naprawdę duży wzrost. Najwięcej pasażerów tego typu połączeń obsłużył PKP InterCity. Nowością tego przewoźnika na 2018 rok było połączenie TLK Wydmy z czeskiego Bogumina do Łeby i Helu oraz IC Nightjet z Berlina do Wiednia i Budapesztu.

Ciekawym zestawieniem jest również procentowy rozkład różnych sposobów kupowania biletów na pociągi. Wciąż ponad połowa podróżnych kupuje je w kasach dworcowych, jednak udział ten spadł o 3 punkty procentowe. Dokładnie tyle samo przybyło biletom internetowym, które kupiło 10,7 % podróżnych.  Drugą najpopularniejszą formą nabywania biletów jest jednak zakup u konduktora – 15%. Wzrósł również udział automatów biletowych o 0,6 punktu procentowego i wynosi w tej chwili 7,4%.

Punktualność pociągów w porównaniu do 2017 roku spadła o 1,6 punktu procentowego. Spowodowane było to zapewne wieloma modernizacjami, realizowanymi w ubiegłym roku na liniach kolejowych. Najbardziej punktualnym przewoźnikiem jest od lat Warszawska Kolej Dojazdowa – wynika to przede wszystkim z faktu użytkowania osobnej infrastruktury, niedostępnej dla innych przewoźników. W 2018 roku wskaźnik punktualności WKD wyniósł 99,46%. Bardzo wysokie wyniki utrzymuje również SKM Trójmiasto – 98% oraz niemiecki przewoźnik międzynarodowy UBB (97,43%). Najniższy poziom punktualności miał w ubiegłym roku PKP Intercity (70,4%). Pociągi IC jeżdżą przez całą Polskę, a więc natrafiają na utrudnienia i remonty realizowane w wielu regionach Polski. Również napotkane awarie lub wypadki powodują konieczność organizowania objazdów lub zastępczej komunikacji. Na drugim od końca miejscu są Koleje Małopolskie – 79,24%. To spadek o prawie 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłych. Lecz to właśnie w Krakowie realizowanych jest jednocześnie wiele remontów sieci kolejowej, które mogły w ubiegłym roku utrudniać przejazd pociągów.

W porównaniu do innych krajów europejskich, poziom wykorzystania kolei nie jest najwyższy – wynosi 8,1 przejazdu na jednego obywatela. Jest niższy od średniej unijnej, która wynosi 20,3 przejazdu na osobę. W ostatnich latach jednak powoli wzrasta. Od 2015 roku liczba ta wzrosła o 0,8 przejazdu na obywatela.

Choć prowadzone prace modernizacyjne utrudniają nieco funkcjonowanie kolei, to po ich zakończeniu zainteresowanie podróżnych pociągami wzrośnie. Nadzieja jest też w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, do którego zbudowane zostaną nowe linie kolejowe dużych prędkości.

10 szybkich “szprych”. Przy okazji budowy CPK powstanie aż 1600 km nowych linii kolejowych!Kongres590