Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy pasażerskie i towarowe w sierpniu 2019 r.

Przewozy pasażerskie i towarowe w sierpniu 2019 r. Fot. PKP PLK

W sierpniu liczba pasażerów przekroczyła 28 mln. Jest to wynik o blisko 2 mln podróżnych większy niż rok wcześniej.  Natomiast  w sierpniu br. przewoźnicy towarowi przewieźli towar o łącznej masie 19,4 mln ton, co oznacza spadek o 8,1% w porównaniu do sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

 

Przewozy towarowe

Praca przewozowa wyniosła 37,6 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 55 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadek tych wartości odpowiednio o 4,5% oraz 5,6%.

W sierpniu 2019 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 19,4 mln ton, co oznacza spadek o 8,1% w porównaniu do sierpnia 2018 r. Praca przewozowa kształtowała się na poziomie 4,6 mld tonokilometrów, natomiast praca eksploatacyjna 6,7 mln pociągokilometrów. Wartości te były niższe odpowiednio o 10,3% oraz 11,8% licząc rok do roku. Średnia odległość przejazdu to 236 km, co oznacza spadek o blisko 6 km, w stosunku do wartości z sierpnia 2018 r.

Dotychczasowe dane za 2019 r. pokazują, że przewóz towarów koleją w dalszym ciągu jest zależny od dużych zamówień sektora energetycznego, branży metalurgicznej oraz od poziomu inwestycji infrastrukturalnych – podsumował wyniki przewozowe dr. inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dla dalszego rozwoju kolejowych przewozów towarowych ważna jest  dobra oferta konkurencyjna wobec innych gałęzi transportu. Potencjał kolei zawsze był dostrzegany przy przewozie towarów masowych, jednakże przykłady wykorzystania kolei m.in. dla potrzeb sieci dyskontowych pokazują nowe możliwości – dodał.

Przewozy pasażerskie

Praca przewozowa w sierpniu wyniosła blisko 2,3 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna 15,1 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera to 80 km (spadek o 2,6%).

Wszyscy przewoźnicy odnotowali wzrost liczby pasażerów w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku. W przypadku  PKP Intercity był to wzrost o 6,6%, zaś Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna oraz Koleje Dolnośląskie odnotowały wzrosty przekraczające 20%. Największy wzrost w wartościach bezwzględnych odnotowało POLREGIO (Przewozy Regionalne) – ponad 640 tys. podróżnych.

Kolej jako jedyny środek transportu jest w stanie zapewnić transport bardzo dużej liczby podróżnych w szybki i bezpieczny sposób. To dlatego pociąg staje się pierwszym wyborem dla wielu osób jadących na wypoczynek czy chcących uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, kulturalnych, świętach państwowych czy uroczystościach o charakterze religijnym – podsumowuje wyniki za sierpień dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – W wakacje podróżnych przybywa. Dlatego inspektorzy UTK przeprowadzili dodatkowe kontrole ponad 150 pociągów. Działania UTK mobilizują przewoźników do podwyższania standardu obsługi podróżnych – dodał.

W okresie od stycznia do sierpnia przewoźnicy przewieźli ponad 217 mln pasażerów, o blisko 13,8 mln (6.8%) podróżnych więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Praca przewozowa wyniosła 14,8 mld pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna ponad 112,7 mln pociągokilometrów. Wartości te były wyższe odpowiednio o 4,4% oraz 2%.

Zobacz również: Przewozy pasażerskie w I połowie 2019 r.