Kolej na świecie Przewozy towarowe Wiadomości

Przewozy LOTOS Kolej bez zmian. Przewoźnik wprowadził środki zapobiegawcze

Przewozy LOTOS Kolej bez zmian. Przewoźnik wprowadził środki zapobiegawcze Fot. NEWAG S.A. (ilustracyjne)

Cały świat zmaga się obecnie z problemami, które nastąpiły przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Również w LOTOS Kolej wprowadzono środki zapobiegawcze, by przewozy były wykonywane, a pracownicy mogli w bezpiecznych warunkach wykonywać swoją pracę.

LOTOS Kolej, dzięki dużemu wysiłkowi i zaangażowaniu załogi, aktualnie bez  zakłóceń spowodowanych wyjątkową sytuacją w kraju prowadzi swoją podstawową działalność, realizując przewozy towarowe.

Wobec powyższego, nie następują okoliczności, które powodowałyby opóźnienia w dostawach zarówno dla naszych Klientów zewnętrznych, jak i spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS. Prowadzone są również przewozy na stałych relacjach w Niemczech, wynikające z długoterminowych kontraktów.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz sztabu kryzysowego powołanego w Grupie LOTOS, w spółce LOTOS Kolej zostały wdrożone odpowiednie środki zapobiegawcze, mające na celu ochronę pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz wszystkich osób przebywających na terenie spółki. Pracowników, których charakter wykonywanych obowiązków służbowych na to pozwala, oddelegowano do pracy zdalnej.