Strona główna » Wiadomości »  Przeniesienie nadzoru nad PKP do Ministra Infrastruktury!

 Przeniesienie nadzoru nad PKP do Ministra Infrastruktury!

Redakcja
Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia

W dniu 15 marca 2024 r., z mocy rozporządzenia Rady Ministrów, doszło do zmian w nadzorze właścicielskim nad Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. (PKP S.A.). Premier Rządu, Donald Tusk, zatwierdził akt prawny przekazujący pełnię odpowiedzialności nad spółką z Ministra Aktywów Państwowych do Ministra Infrastruktury.

Podłoże prawne

Nowelizacja oparta jest na ustawie z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Rozporządzenie dokonuje aktualizacji wykazu spółek podległych bezpośredniemu nadzorowi Rządu.

Jest do dobra wiadomość, bo jak się wydaje, w celu efektywnego zarządzania sektorem kolejowym, wszystkie państwowe podmioty zajmujące się transportem kolejowym winny podlegać  Ministrowi Infrastruktury

Szczegóły regulacji

W aneksie do rozporządzenia znajduje się nowy wykaz spółek z PKP S.A. na czele, gdzie nadzór przejmuje minister właściwy do spraw transportu.

Jak podkreśla Ministerstwo, Polska znajduje się poniżej średniej UE pod względem kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, co przekłada się konkurencyjność i atrakcyjność transportu szynowego.

Odpowiedź na potrzeby branży

Decyzja o przeniesieniu nadzoru została przyjęta z zadowoleniem przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Józef Marek Kowalczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, zwracał uwagę na potrzebę „lepszej koordynacji i efektywności działania państwa w obszarze transportu kolejowego”, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnych działaniach Ministerstwa.

 

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x