Kolej jest dla ludzi

Projekt ,,Wspólny Bilet”

Projekt ,,Wspólny Bilet”

15 lipca 2016 r. przedstawiciele PKP IC, PKP Informatyka oraz Przewozów Regionalnych spotkali się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w celu prowadzenia rozmów na temat jednego, wspólnego biletu dla pasażerów na cały przejazd z uwzględnieniem różnych przewoźników oraz źródeł sprzedaży. W tej sprawie podpisano już list intencyjny.

Członkowie Komitetu Sterującego, powołanego jako organ pomocniczy ministra infrastruktury i budownictwa już rozpoczęli planowanie działań w sprawie projektu. Podczas pierwszego posiedzenia przedstawiono cele Komitetu, a także nominowano jego członków. Zespół Projektowy wykona główną część prac, które ustali uprzednio Komitet. Do współdziałania zaproszono również przewoźników samorządowych.

Powyższa inicjatywa przedstawiona jest w dokumentach takich jak Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT), Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego oraz Krajowa Polityka Miejska.