Działania Tabor Wiadomości

Problemy z utrzymaniem pojazdów kolejowych. Wzrastająca liczba wypadków związanych ze stanem technicznym wagonów

Problemy z utrzymaniem pojazdów kolejowych. Wzrastająca liczba wypadków związanych ze stanem technicznym wagonów Pendolino na hali utrzymaniowej fot. nakolei.pl

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie poświęcone zdarzeniom spowodowanym uszkodzeniem osi zestawów kołowych pojazdów kolejowych. Wzrastająca liczba wypadków związanych ze stanem technicznym wagonów spowodowała również dodatkowe kontrole UTK w podmiotach odpowiedzialnych za utrzymanie.

Działania Prezesa UTK w obszarze monitorowania bezpieczeństwa ujawniły bardzo niepokojący trend jeśli chodzi o liczbę wypadków związanych z uszkodzonymi osiami. Z analizy wynika, że tylko do połowy sierpnia 2019 r. wystąpiło tyle zdarzeń związanych ze złym stanem taboru, co w całym roku 2018. W tym okresie liczba wypadków związanych z uszkodzeniem osi stanowi niemal dwukrotność wyniku z ubiegłego roku.

źródło: UTK

Zdarzenia związane ze złamaniem lub ukręceniem osi w niemal zawsze prowadzą do natychmiastowego wykolejenia się pojazdu kolejowego. Przypadki te stanowią katalog zdarzeń o najpoważniejszych skutkach. Zgodnie z przepisami, każdy pojazd kolejowy ma przypisany podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie. W przypadku wagonów towarowych są to podmioty posiadające certyfikat wydany przez Prezesa UTK lub inną jednostkę certyfikującą.

Zwołanie posiedzenia przez Prezesa UTK

W związku ze wzrastającą liczbą zdarzeń Prezes UTK podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia Zespołu zadaniowego ds. bezpieczeństwa oraz przeprowadzeniu kontroli w podmiotach zajmującym się utrzymaniem. Kontrole już trwają i pierwsze wnioski wskazują na występowanie nieprawidłowości w procesie utrzymania.

Z uwagi na wagę problemu w przypadku stwierdzenia uchybień w procesie utrzymania, wobec podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie będą wyciągane poważne konsekwencje – poinformował dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Zaniedbania w utrzymaniu prowadzą do niezapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i na to zgody nie ma –dodał.

Biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń, można wyciągnąć wniosek, że część taboru dopuszczonego do eksploatacji jest w niezadowalającym stanie technicznym. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest to, że spółki nie prowadzą właściwych rejestrów umożliwiających szybkie i jednoznaczne identyfikowanie w jakim cyklu życia i jakie czynności zostały przeprowadzone na krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa komponentach pojazdu.

Przedstawiciele zaproszonych na spotkanie podmiotów zaprezentowali proponowane działania zapobiegawcze i zobowiązali się do wprowadzenia odpowiednich procedur podczas badań.

Podmioty muszą intensywnie pracować nad działaniami systemowymi, środkami kontroli w kwestii identyfikacji przyczyn i stosowaniu środków bezpieczeństwa, oraz wymianą istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji pomiędzy sobą. Niewłaściwa dbałość o bezpieczeństwo może skutkować utratą certyfikatu ECM, co uniemożliwi dalsze prowadzenie działalności.

ai/UTK