Kadry i ludzie
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Prezes UTK, Krzysztof Dyl obejmie prestiżowe stanowisko w UE. Co na tym zyska polska kolej?

Prezes UTK, Krzysztof Dyl obejmie prestiżowe stanowisko w UE. Co na tym zyska polska kolej?

Krzysztof Dyl, prezes UTK, w 2015 r. będzie przewodniczył IRG-Rail. Tak nazywa się grupa zrzeszająca regulatorów rynku kolejowego z 25 krajów europejskich. Oficjalnie celem spotkań grupy IRG-Rail jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nadzorców z poszczególnych krajów.

Nietrudno jednak się domyślić, że udział w jej pracach nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy europejska biurokracja planuje wprowadzić zmiany w zasadach funkcjonowania rynku kolejowego. Wypracowanie wspólnego stanowiska przez nadzorców może mieć kluczowe znaczenie dla późniejszego kształtu prawa, określającego reguły funkcjonowania przewoźników kolejowych w Unii Europejskiej. Wybór Dyla na przewodniczącego IRG-Rail to zatem coś więcej niż tylko prestiż i docenienie jego dotychczasowych dokonań. 

W UTK Krzysztof Dyl znalazł się w styczniu 2012 r. Najpierw pełnił obowiązki prezesa urzędu, a w czerwcu tego roku dostał oficjalną nominację na to stanowisko od szefa rządu. Wydawało się, że po doświadczeniach w UKE praca w UTK będzie lżejsza. Okazało się jednak, że tematy kolejowe są równie trudne i polityczne, jak pocztowe. Wystarczy wspomnieć choćby o drażliwej homologacji pociągów Pendolino, którą nadzór się zajmował. Choć ostatecznie udało się dotrzymać grudniowego terminu debiutu składów, to i tak na tory wyjechało ich mniej, niż pierwotnie planowano. Odpowiedzialnością za to nie można obarczyć nadzoru, jednak niesmak pozostał. Do tego nadzór nad rynkiem transportu kolejowego utrudniają przepisy. Dają one szefowi UTK o wiele mniejsze uprawnienia niż regulatorowi rynku telekomunikacyjnego, na którym Dyl zbierał doświadczenia.

Dyl z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektroniki i telekomunikacji (specjalność systemy telekomunikacyjne), absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, którą ukończył w 2000 r. Karierę zawodową rozpoczynał w Ministerstwie Łączności w czerwcu 2000 r. Jako główny specjalista w departamencie regulacji i polityki multimedialnej współtworzył zapisy programu „ePolska – strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego” przyjętego przez rząd w maju 2001 r. Był także członkiem zespołu do spraw przygotowania strategii rozwoju kraju w dziedzinie technologii teleinformatycznych.

źródło:Forsal