Ekonomia i rynek Przewozy towarowe

Premie w PKP Cargo. To efekt dobrych wyników. Spółka wdroży pilotażowy program premii zadaniowej

Premie w PKP Cargo. To efekt dobrych wyników. Spółka wdroży pilotażowy program premii zadaniowej Fot. PKP Cargo

Strony zakładowego układu zbiorowego pracy w PKP Cargo osiągnęły porozumienie, na mocy którego zostanie uruchomiony pilotażowy program kwartalnej premii zadaniowej za IV kw. 2018 r. Spółka oszacowała, że przy pełnej realizacji założonych celów, wartość dodatkowych wypłat wyniesie ok. 29,3 mln zł, podało PKP Cargo.

“Dodatkowo, realizując ustalenia porozumienia pomiędzy stronami z dnia 15 czerwca 2018 r. strony ustaliły, że o ile potwierdzą się szacunkowe wyniki grupy PKP Cargo za 9 miesięcy 2018 r., zwiększeniu ulegnie wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. Spółka oszacowała, iż wpływ tego wzrostu na wynik spółki w 2018 r. wyniesie ok. 13,9 mln zł” – czytamy także.

Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż po uwzględnieniu powyższych wartości, prognozowany poziom EBITDA grupy PKP Cargo na rok 2018 nie będzie niższy niż 904,8 mln zł, a pozostałe pozycje opublikowane raportem bieżącym nr 26/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. zachowają swój prognozowany poziom.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

źródło: ISBnews