Wydarzenia

Pracownicy PKP Cargo za strajkiem

Pracownicy PKP Cargo za strajkiem

Krajowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy (KKPS) w PKP Cargo informuje, że zakończyło się referendum strajkowe przeprowadzone między 17 grudnia 2014 r. a 28 stycznia br. wśród pracowników spółki. Wzięło w nim udział prawie 52 proc. załogi. – napisał Kurier Kolejowy

Pracownicy oczekują: gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza i za zmiany w harmonogramie pracy, dodatku za szkolenie maszynistów stażystów, rekompensat dla pracowników delegowanych do pracy poza miejsce stałego zatrudnienia. W przypadku niespełnienia postulatów przez zarząd za strajkiem opowiedziało się 98,1 proc. pracowników.

Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek poinformował, że na mocy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych referendum jest wiążące i upoważnia związki zawodowe do przeprowadzenia strajku w przypadku braku porozumienia.

Dodaje również, że równolegle do sporu zbiorowego w PKP Cargo trwają rokowania w ramach dialogu społecznego, wszczętego w wyniku niezadowolenia załogi z: braku dialogu z zarządem, kierowania pracowników na nieświadczenia pracy czy wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejść oraz wprowadzania zmian strukturalnych skutkujących chaosem organizacyjnym bez konsultacji.

Celem powołania KKPS w PKP Cargo jest podjęcie działań protestacyjno – strajkowych na terenie spółki, które doprowadzą do realizacji postulatów zgłoszonych w sporze zbiorowym z zarządem przewoźnika.

 

Źródło: Kurier Kolejowy