Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

Pracownicy kolei przekraczają granicę bez kwarantanny

Pracownicy kolei przekraczają granicę bez kwarantanny Fot. PKP LHS (ilustracyjne)

Z obowiązku 14-dniowej kwarantanny wyłączona jest obsada pociągów międzynarodowych oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego. Minister Zdrowia doprecyzował zapis dotyczący przekraczania granicy przez pracowników kolei w towarowym ruchu transgranicznym.

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej przez obsadę pociągu (o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji) oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym. Zwolnienie z obowiązku kwarantanny następuje na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

UWAGA! Aktualne pozostają listy pracowników przekazanych uprzednio przez przewoźników do Straży Granicznej. W przypadku aktualizacji list pracowników przekraczających granicę, przewoźnik powinien poinformować jednocześnie:

  1. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
  2. bezpośrednio właściwy Oddział Straży Granicznej o wszystkich nowych okolicznościach

Wyłączenie pracowników kolei z obowiązku kwarantanny ma na celu utrzymanie międzynarodowych przewozów towarowych. Z informacji uzyskanych od przewoźników wynika, że ruch na granicach cały czas odbywa się bez komplikacji.Kongres590