Prawo i przetargi

Porty z lepszymi torami

Porty z lepszymi torami Fot PKP SA

Ponad 600 mln zł ma kosztować poprawa dostępu pociągów do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji potrzebne do rozpoczęcia robót na trasie prowadzącej do zachodniopomorskich portów. Obejmuje on m.in. opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej projektu, a także opracowanie materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wnioski w przetargu można składać do 10 października. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017 – 2020.

Zarządca sieci przypomina, że jest to część dużego projektu, wartego 4 mld złotych, którego celem jest poprawa dostępu do wszystkich polskich portów morskich. To zadanie ma być finansowane z unijnego programu CEF – „Łącząc Europę”.
Efektem prac ma być sprawniejsza obsługa towarów w portach, możliwość wjazdu cięższych i dłuższych składów kolejowych. Zadanie, o którym piszemy, ma objąć stację Szczecin Port Centralny i Świnoujście oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski i niektóre tory Portu Handlowego Świnoujście. W Szczecinie i Świnoujściu przebudowane będzie ok. 160 km torów, 2 wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja wybranych obszarów infrastruktury. Zmieni się i unowocześni system sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia telekomunikacyjne. Podobne prace na ok. 5 km torów będą wykonane na obszarze terminala kontenerowego Ostrów Grabowski. W Porcie Handlowym Świnoujście planowana jest budowa trzech torów zdawczo-odbiorczych o długości ok. 2 km.
– Do 2020 roku PLK zamierzają zrealizować program portowy, który obejmuje porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz modernizację trasy Bydgoszcz – Trójmiasto. Nowe inwestycje o przewidywanej wartości ok. 4 mld zł zwiększą przepustowość linii, skrócą czas przewozu ładunków, czyli uzyskamy zakładany efekt: zrośnie konkurencyjności przewozów towarowych – przekonuje Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.