NaKolei.pl WiadomościTabor Polregio wysyła na P4 8 EN57AL

Polregio wysyła na P4 8 EN57AL

Redakcja
Fot. POLREGIO

Polregio ogłosiło przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania P4, wraz z pracami dodatkowymi elektrycznych 8 zespołów trakcyjnych serii EN57 AL. Prace dodatkowe obejmują usługi przywracające pojazdy do pełnej sprawności eksploatacyjnej, jak również usługi polegające na montażu nowych zespołów i podzespołów na wybranych pojazdach.

Na ich wykonanie będzie 12 miesięcy. Termin ten liczony będzie od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

Oferty w przetargu można składać do 18 września 2023 r. Jedyne kryterium wyboru to cena.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał usługę czwartego lub piątego poziomu utrzymania w zakresie co najmniej 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W przypadku umów niezakończonych, należy brać pod uwagę wyłącznie usługi faktycznie i należycie zrealizowane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 404 000,00 PLN.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna, pod warunkiem, że zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przypomnijmy, że wykonawcą modernizacji jednostek EN57 do standardu EN57AL jest ZNTK Mińsk Mazowiecki (obecnie PESA Mińsk Mazowiecki).

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności