VII Kongres Rozwoju Kolei
Przewozy pasażerskie Tabor
Partnerzy działu

POLREGIO przygotowuje się do zakupu 4-członowych i 3-członowych EZT

POLREGIO przygotowuje się do zakupu 4-członowych i 3-członowych EZT Fot. POLREGIO

POLREGIO poprowadzi wstępne konsultacje przed ogłoszeniem przetargu na zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

POLREGIO prowadzi wstępne konsultacje rynkowe w sprawie zamówienia na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji 4-członowej i 3-członowej. Konsultacje są prowadzone dla pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności: zagadnień technicznych, technologicznych, wykonawczych, organizacyjnych oraz logistycznych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie przetargu będzie możliwe dzięki temu, że Komisja Europejska oficjalnie uznała, że rządowe dofinansowanie ówczesnych Przewozów Regionalnych w 2015 roku – było zgodne z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Przypomnijmy, że w styczniu 2018 roku Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, mające ocenić zgodność wsparcia udzielonego Przewozom Regionalnym z unijnymi zasadami pomocy publicznej – więcej informacji.

Tak, jak zapowiadaliśmy uruchamiamy proces inwestycyjny w zakresie zakupu i modernizacji taboru. Nasze potrzeby są ogromne, bo przez wiele lat spółka nie mogła korzystać ze środków europejskich. Teraz, po decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu pomocy publicznej, po wyprowadzeniu spółki z definicji “w trudnej sytuacji ekonomicznej” oraz po podpisaniu wieloletnich umów z marszałkami o wartości ponad 9 mld złotych, po raz pierwszy w historii, wreszcie możemy to zmienić – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO.

Ogłoszenie i prowadzenie konsultacji nie zobowiązuje przewoźnika do przygotowania postępowania ani udzielenia zamówienia. Termin składania zgłoszeń mija 25 czerwca.