Przewozy pasażerskie Tabor
Partnerzy działu

POLREGIO kupiło używanego Linka od PESY

POLREGIO kupiło używanego Linka od PESY Fot. POLREGIO (ilustracyjne)

POLREGIO podpisało umowę na dostawę jednego używanego dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego. W dniu 19 lutego 2020 roku została ona zawarta z bydgoską PESĄ.

Przewoźnikowi zostanie dostarczony skład SA139-008, wyprodukowany w 2014 roku. Od tego czasu był eksploatowany przez Koleje Wielkopolskie a ostatnio – na zasadzie wypożyczenia – przez Koleje Dolnośląskie.

Zgodnie z wymaganiami przewoźnika, zapisanymi w specyfikacji przetargowej, pojazd musi między innymi:

1) być przystosowany do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym na różnych kategoriach linii kolejowych o wysokości peronów 300-760 mm;

2) posiadać bezterminowy dokument wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uprawiający do jego eksploatacji na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski, w szczególności na infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A.;

3) być sprawny technicznie i posiadać w chwili przekazania do Zamawiającego ważne świadectwo sprawności technicznej, a także – wg posiadanej dokumentacji utrzymaniowej – nie może wymagać wykonania czynności utrzymaniowych poziomu P4 w okresie co najmniej 4 lat od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu;

4) być zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) i posiadać nadany europejski numer pojazdu kolejowego (EVN);

5) posiadać system informacji pasażerskiej, klimatyzację kabiny maszynisty i części pasażerskiej, monitoring wnętrza pojazdu, tempomat.

Jednostka SA139-008 kosztowała przewoźnika 9 350 000.00 PLN netto.