NaKolei.pl Podsumowanie tygodnia Podsumowanie zamówień taborowych – marzec 2021 r.

Podsumowanie zamówień taborowych – marzec 2021 r.

Redakcja
Powypadkowy EU44-009. Fot. FB / Ilostan Pojazdów Trakcyjnych / Łukasz Piotrowski

Prezentujemy podsumowanie najważniejszych zamówień na usługi związane z taborem kolejowym w marcu 2021 r.

PKP Intercity z ofertą na wielosystemowe lokomotywy

Jedna oferta została złożona w przetargu PKP Intercity na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych o prędkości nie mniejszej niż 200 km/h wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Złożył ją Newag. Producent zaproponował cenę z prawem opcji: brutto 387 911 250,00 zł a bez prawa opcji: brutto 258 607 500,00 zł. Szacunki zamawiającego to z prawem opcji brutto 429 885 000,00 zł a bez prawa opcji brutto 286 590 000,00 zł. Nadal czekamy na rozstrzygnięcie przetargu.

Koleje Dolnośląskie unieważniają i ponownie ogłaszają

Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P5 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach typu 212M serii SA109 o numerach 003 oraz 004. Było za drogo. Oferty złożyli:

 1. Public Transport Service z ceną oferty brutto 12 272 940,00 zł;
 2. Serwis Pojazdów Szynowych Lisi Ogon z ceną oferty brutto 9 963 000,00 zł.

Oferta drugiego z nich przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 8 610 000,00 zł brutto. Ofertę Public Transport Service odrzucono z uwagi na nieprzedłużenie terminu związania ofertą.

Przetarg został ogłoszony ponownie. Oferty można składać do 27 kwietnia.

Śląski 27Web-002 zostanie naprawiony przez PESĘ

Koleje Śląskie podpisały z PESĄ umowę na wykonanie naprawy pojazdu 27WEb-002. Jej przedmiotem jest przywrócenie składu do stanu użytkowego. Oferta została wybrana w trybie bezprzetargowym. Nie podano wartości zamówienia.

Dwie oferty na modernizacje 90 wagonów PKP Intercity

Oferty w przetargu w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądem na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych złożyli:

 1. H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych z ceną brutto 494 829 000,00 zł. Termin wykonania prac to 95 dni kalendarzowych, zaś proponowana gwarancja to 37 miesięcy;
 2. Konsorcjum Mag-Train Sp. z o. oraz POZBUD S.A. z ceną brutto 391 767 300,00 zł. Termin wykonania prac to 95 dni kalendarzowych, a proponowana gwarancja to 42 miesiące.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: brutto 424 534 500,00 zł. Tylko druga oferta mieści się w szacunkach PKP Intercity. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu.

Cztery wielkopolskie „Alicje” potrzebują P4

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poszukuje wykonawcy czynności czwartego poziomu utrzymania dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL. Prace mają zostać przeprowadzone na jednostkach: EN57AL-1027, EN57AL-1061, EN57AL-1141, EN57AL-1804 i EN57AL-1805.

Dwie oferty na przeglądy EP09

Oferty w przetargu na wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych serii EP09 złożyli:

 1. Newag na dwie części z ceną 59 242 110,21 zł brutto (z prawem opcji) oraz 47 393 688,17 zł brutto (bez prawa opcji). Firma z Nowego Sącza zaproponowała też 21 miesięcy gwarancji oraz 70 dni kalendarzowych na wykonanie naprawy jednej lokomotywy;
 2. Olkol tylko na część 2 z ceną 48 746 007,00 zł brutto (z prawem opcji) oraz 38 996 805,60 zł brutto (bez prawa opcji). Firma z Oleśnicy proponuje 60 miesięcy gwarancji i 63 dni kalendarzowych na wykonanie naprawy lokomotywy.

Obie oferty przekroczyły budżet zamawiającego, który na ten cel chce przeznaczyć w każdej z dwóch części 49 858 319,37 zł brutto (z prawem opcji) oraz 39 886 655,50 zł brutto (bez prawa opcji). Nadal czekamy na wyniki przetargu.

Trójmiejskie ezt-y naprawi ZNTK Mińsk Mazowiecki

ZNTK Mińsk Mazowiecki wykona naprawy poziomu utrzymania P4 na pojazdach ezt serii EN57 nr 973, EN57 nr 1827, EN71 nr 042. Zamówienie podzielone było na trzy zadania.

Zadanie 1 obejmuje naprawę poziomu utrzymania P4 na elektrycznym zespole trakcyjnym EN57-973. Jego wartość to 1 505 000.00 PLN netto.

Zadanie 2 obejmuje naprawę poziomu utrzymania P4 na elektrycznym zespole trakcyjnym EN57-1827. Jego wartość to 1 567 000.00 PLN netto.

Zadanie 3 natomiast obejmuje naprawę poziomu utrzymania P4 na elektrycznym zespole trakcyjnych EN71-042. Jego wartość to 1 685 000.00 PLN.

SA133-002 potrzebuje naprawy P3

Polregio ogłosiło przetarg na wykonanie trzeciego poziomu utrzymania autobusu szynowego 218Mc o numerze SA133-002. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług utrzymaniowo-naprawczych w ramach trzeciego poziomu utrzymania (zwanego również zamiennie PU3-2 lub P3-2) rozumianego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. Jednostka obsługuje trasy na Podlasiu.

Siemens naprawi powypadkową EU44-009

PKP Intercity podpisały umowę na wykonanie naprawy powypadkowej lokomotywy EU44-009. Prace zostaną wykonane przez wybraną w trybie bezprzetargowym firmę Siemens Mobility. Nie podano kwoty, którą przewoźnik zapłaci za zrealizowanie naprawy.

PKP Intercity z zapytaniem o dzierżawę spalinowych składów

PKP Intercity opublikowały zapytanie o informację dotyczącą możliwości dzierżawy spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi pociągów pasażerskich. Ma ona obejmować również zapewnienie utrzymania technicznego oraz obsługę rewidencką.

Dzierżawa będzie trwała trzy lata począwszy od dnia wprowadzenia rozkładu jazdy 2021/2022 (od 12 grudnia 2021 r.), z opcją wydłużenia o jeden rok. Pojazdy mają kursować na trasach z Krakowa do Zagórza i Łupkowa, Nysy, Jeleniej Góry oraz Kudowy-Zdrój.

Dwie oferty na P4 EP08

Oferty w przetargu na wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania 8 lokomotyw elektrycznych serii EP08 złożyli:

 1. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego z Gdańska z ceną 7 675 416,48 zł brutto. Firma zaproponowała 30 miesięcy gwarancji oraz 55 dni kalendarzowych na wykonanie naprawy jednej lokomotywy;
 2. Olkol Oleśnica z ceną 6 783 056,40 zł brutto. Firma zaproponowała 60 miesięcy gwarancji i 42 dni kalendarzowe na wykonanie naprawy jednej lokomotywy.

W obydwu przypadkach termin wykonania i warunki płatności są zgodne z SIWZ. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: brutto 7 906 733,04 zł. Nadal czekamy na rozstrzygnięcie przetargu.

Newag dostarczy hybrydy do ŁKA

Jedna oferta została złożona w przetargu na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania dla ŁKA. Ofertę przesłał tylko Newag z ceną 75 645 000,00 zł brutto, co daje 25 215 000,00 zł brutto za jeden pojazd. To wystarczyło do wygrania przetargu.

PCC Intermodal kupuje lokomotywy

PCC Intermodal S.A. ogłosiła przetarg na dostawę lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem przez oferenta usług serwisu w zakresie pełnego utrzymania w okresie gwarancji oraz po gwarancji aż do pierwszej naprawy P4. Zamówienie jest podzielone na zadania.

Zadanie I – 4 lokomotywy w konfiguracji I: D-A-PL-CZ-SK, tj. zgodnie z wymaganiem Zamawiającego dopuszczonych do eksploatacji w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach i Słowacji.

Zadanie II – 3 lokomotywy w konfiguracji II: PL, tj. zgodnie z wymaganiem Zamawiającego dopuszczonych do eksploatacji w Polsce.

Otwarcie ofert zaplanowano na 19 maja 2021 r.

5 ofert na naprawy wagonów Z1A/B

Oferty w przetargu na na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B. złożyli :

 1. FPS Sp. z o. o.: część nr 1: 47 615 760,00 zł, część nr 2: 143 558 220,00 zł, część nr 3: 34 032 870,00 zł. Termin wykonania prac to 60 dni kalendarzowych dla jednego wagonu. Gwarancja to 37 miesięcy.
 2. Konsorcjum Mag-Train Sp. z o. o. i POZBUD S.A.: część nr 1: 41 524 800,00 zł, część nr 2: 132 560 298,00 zł, część nr 3: 33 900 030,00 zł. Termin wykonania prac to 70 dni kalendarzowych dla jednego wagonu. Gwarancja to 39 miesięcy.
 3. Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. i PESA Bydgoszcz S.A.: część nr 1: 54 088 512,00 zł, część nr 2: 152 730 084,00 zł, część nr 3: 43 333 884,00 zł. Termin wykonania prac to 70 dni kalendarzowych dla jednego wagonu. Gwarancja to 36 miesięcy.
 4. MR Train S.A: część nr 1: 38 612 160,00 zł, część nr 3: 31 173 120,00 zł. Termin wykonania prac to 65 dni kalendarzowych dla jednego wagonu. Gwarancja to 48 miesięcy.
 5. Newag S.A.: część nr 2: 157 661 400,00 zł. Termin wykonania prac to 70 dni kalendarzowych dla jednego wagonu. Gwarancja to 36 miesięcy.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi brutto 176 874 000,00 zł, w tym:

 1. dla części 1 przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 8 wagonów osobowych typu Z1A: 34 587 600,00 zł brutto;
 2. dla części 2 przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B: 115 607 700,00 zł brutto;
 3. dla części 3 przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów typu Z1B przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych: 26 678 700,00 zł brutto.

Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności