Kolej jest dla ludzi Komentarze Przewozy pasażerskie

Podsumowanie roku 2016 – Krzysztof Mamiński: ,,Wierzę, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej”

Podsumowanie roku 2016 – Krzysztof Mamiński: ,,Wierzę, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej” Krzysztof Mamiński, prezes Przewozów Regionalnych /fot. NaKolei.pl

Specjalnie dla portalu NaKolei.pl prezes Przewozów Regionalnych, Krzysztof Mamiński podsumował rok 2016 w kontekście kolejowych działań spółki.

Rok 2016 był dla Przewozów Regionalnych czasem pozytywnych zmian. Rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii naszej firmy, wprowadzając nową markę konsumencką POLREGIO. Nie oznacza to tylko zmiany logotypu oraz barw Spółki, lecz długofalowe plany udoskonalania oferty dla pasażerów oraz unowocześniania taboru. Dzięki głębokim zmianom, które są już zostały wprowadzone i będą wprowadzane w przyszłości, POLREGIO będzie w stanie zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, a co za tym idzie osiągać jeszcze lepsze wyniki finansowe i podnosić jakość usług. Do końca 2017 r.  na tory wyjedzie 50 nowych lub gruntownie zmodernizowanych pociągów w nowych barwach spółki. – powiedział prezes Mamiński.

Dzięki sprawnej realizacji działań restrukturyzacyjnych Przewozy Regionalne w 2016 roku po raz pierwszy w swojej historii odnotowały dodatni wynik finansowy we wszystkich obszarach działalności. Około 50-milonowy zysk pozytywnie wpłynął na wiarygodność finansową spółki, dzięki czemu mogła ona pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację planowanych inwestycji. W zeszłym roku Przewozom Regionalnym zaufały krajowe i europejskie instytucje finansowe, m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, a planowane przez przewoźnika działania na rzecz poprawy jakości świadczonych usług (zakup i modernizacja taboru) wpisały się w Plan Inwestycyjny dla Europy, nazywany także „Planem Junckera”. – dodał prezes.

Jestem przekonany, że zapoczątkowany proces pozytywnych zmian w Spółce będzie kontynuowany z powodzeniem w 2017 roku. Wierzę, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej, z której zarówno będą dumni i nasi klienci i pracownicy. – podsumował Mamiński.