NaKolei.pl WiadomościKolej jest dla ludzi Pociąg inspirowany wierszem „Lokomotywa” z okazji Dnia Dziecka!

Pociąg inspirowany wierszem „Lokomotywa” z okazji Dnia Dziecka!

Redakcja
Fot. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

Już 1 czerwca Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej zaprasza na uroczyste otwarcie nowej, edukacyjnej wystawy Lokomotywa Dzieciom.

Otwarcie wystawy nastąpi w Międzynarodowy Dzień Dziecka o godz. 9:30 w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Wystawa to autentyczny pociąg złożony z lokomotywy parowej (OKi2-27) oraz 5 wagonów towarowych zainspirowany wierszem Lokomotywa Juliana Tuwima.

Wiersz Lokomotywa po raz pierwszy wydany w 1938 roku, jest znany na całym świecie, przełożony na kilka języków znakomicie promuje dawne kolejnictwo. Wiersz opowiada o lokomotywie parowej, która przygotowuje się do odjazdu i w końcu wyrusza. Oprócz pasażerów lokomotywa wiezie ładunki, wśród, których znajdują się krowy, konie, banany, fortepiany, armata, dębowe stoły i szafy, słoń, niedźwiedź, żyrafy oraz mnóstwo bagaży. Wszystkich pasażerów będzie możliwość spotkać w nowo utworzonej interaktywnej wystawie w wagonach towarowych oraz zabytkowym parowozie.

Julian Tuwim to jeden z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku, który pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne pokolenia czytelników. Utwór sta­no­wi wy­raz za­chwy­tu nad roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym. W cza­sach po­wsta­nia wier­sza, sto­so­wa­no lo­ko­mo­ty­wy pa­ro­we, w któ­rych para po­cho­dzi­ła z ko­tła opa­la­ne­go wę­glem. Po­eta po­dzi­wia moc ma­szy­ny, któ­ra jest w sta­nie cią­gnąć tak wie­le cięż­kich wa­go­nów. Lo­ko­mo­ty­wa przy­po­mi­na Arkę Noego, za­war­tość nie­któ­rych czę­ści po­cią­gu jest wprost ab­sur­dal­na, co ma pod­kre­ślić nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści tech­ni­ki. Nie ma ta­kiej rze­czy, któ­rej nie moż­na by było prze­trans­por­to­wać ko­le­ją.

Celem realizacji wystawy Lokomotywa Dzieciom jest również promocja dziedzictwa przemysłowego w szczególności wśród ich najmłodszych mieszkańców. 1 czerwca w dniu uroczystego otwarcia wystawy po raz pierwszy po roku pandemii prawie 200 dzieci z Gminy Jaworzyna Śląska wyjdą na wspólną wycieczkę i odwiedzą miejsce, w którym ich dziadkowie ciężko pracowali na kolei i wspólnie pod kierunkiem artysty – aktora Darka Lech wyrecytują wiersz i zwiedzą wystawę. Będzie to niepowtarzalna okoliczność na poznanie własnego dziedzictwa historii miasta, a przy tym świetna okazja do zabawy. To pierwsze tak duże wydarzenie plenerowe, promujące czytelnictwo i muzealnictwo w jednym.

Wystawa od 1 czerwca będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających Muzeum Kolejnictwa na Śląsku.

Mat. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności