Komentarze

Po owocach ich poznamy

Po owocach ich poznamy

Rząd został zaprzysiężony i mamy oficjalnie nowego ministra infrastruktury pana Sławomira Nowaka. Jest to na pewno jeden z najtrudniejszych resortów rządowych. Dziś kolej potrzebuje dużego impulsu rozwojowego i bardzo czytelnej, przemyślanej i efektywnej długofalowej strategii rozwoju. Chcemy wierzyć, że nowy minister temu wyzwaniu podała czego mu życzymy na „nowej drodze”. Potrzeba odpowiedzialnej i nastawionej na rozwój polityki państwa wobec sektora kolejowego. Odpowiedzialność za sektor wymaga szybkich i zdecydowanych działań które muszą być podjęte od pierwszego dnia urzędowania nowego ministra. Potrzeba konkretnych działań a nie słów dlatego „po owocach ich poznamy”.