Infrastruktura Wiadomości

PLK z nową umową na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem

PLK z nową umową na utrzymanie urządzeń sterowania ruchem Fot. Ministerstwo Infrastruktury/ Twitter

Kontrakt za blisko 26 mln zł zapewni kompleksowe utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, odpowiedzialnych za bezpieczne i sprawne podróże oraz przewóz towarów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 27 maja br. umowę z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o., na usługi w zakresie wsparcia utrzymania komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w latach 2020-2021.

Umowa zawarta na półtora roku obejmuje 232 obiekty (stacyjne i blokad liniowych), na których zamontowane są komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym firmy Bombardier, znajdujące się m.in na linii nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny, linii nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie oraz w obszarze Lokalnych Centrów Sterowania m.in. w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Łodzi.

W ramach umowy będą wykonywane specjalistyczne przeglądy okresowe komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemów zasilania. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. zobowiązany jest także do szybkiego usuwania usterek. Takie rozwiązanie ograniczy czas i zakres zmian w podróżach koleją. Zapisy umowy określają także zakres niezbędnych napraw oraz zapewnienie części w przypadku awarii urządzeń. Dodatkowo przewidziano szkolenia dla personelu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z zakresu utrzymania i diagnostyki urządzeń sterowania ruchem firmy Bombardier.

Bezpieczeństwo dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest priorytetem. Zawarta umowa zapewni kompleksowe utrzymanie komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. To niezwykle ważne, gdyż te urządzenia są odpowiedzialne za bezpieczne i sprawne podróże oraz przewóz towarów – mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. utrzymania infrastruktury.

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, w latach 2020-2021 nie przekroczy kwoty netto: 25 938 750 zł. Postępowanie było prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67. ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b. ustawy Prawo zamówień publicznych.