NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura PLK wysyłają kolejne pojazdy na naprawy P4 i P5. W tym żurawia kolejowego EDK-2000

PLK wysyłają kolejne pojazdy na naprawy P4 i P5. W tym żurawia kolejowego EDK-2000

Redakcja
Fot. Strazacki.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły kolejne przetargi na wykonanie napraw okresowych pojazdów kolejowych.

Pierwszy z  nich jest prowadzony przez Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu. Zamówienie obejmuje  wykonanie w roku 2022 naprawy na 4–tym poziomie utrzymania następujących pojazdów, z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1:

  • żurawia kolejowego EDK-2000 – nr fabryczny: 67;
  • wozu przeciwciężarowego żurawia kolejowego EDK-2000 – nr fabryczny: 67;

Zadanie nr 2:

  • przyczepy wózka motorowego typu PWM-15 – nr fabryczny: 135;
  • przyczepy wózka motorowego typu PWM-10 – nr fabryczny: 1152;
  • wagonu towarowego przebudowanego na wagon warsztat typu 401Ka – nr fabryczny: PLK 0014;
  • wagonu techniczno-gospodarczego wykonanego na bazie wagonu osobowego typu 111A – nr fabryczny: 16312.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem i wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie działalności – wykonali następujące usługi:

  • 1 szt. żurawia kolejowego typu EDK-2000 lub EDK-1000 w zakresie naprawy z zakresu poziomu utrzymania P4 lub P5 (dla zadania nr 1);
  • 1 szt. przyczepy wózka motorowego typu PWM-15 w zakresie naprawy z zakresu poziomu utrzymania P4 lub P5 (dla zadania nr 2);
  • 1 szt. przyczepy wózka motorowego typu PWM-10 w zakresie naprawy z zakresu poziomu utrzymania P4 lub P5 (dla zadania nr 2);
  • 1 szt. wagonu czteroosiowego w zakresie naprawy z zakresu poziomu utrzymania P4 lub P5 (dla zadania nr 2).

Oferty można składać do 7 czerwca 2022 r. Kryteria ich oceny dla każdego z zadań są następujące: cena – 80,00% oraz okres gwarancji – 20,00% (Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące).

Drugi przetarg obejmuje natomiast wykonanie naprawy czwartego (P4) poziomu utrzymania wózka motorowego: WM-10/L nr fabr. 913 oraz piątego (P5) poziomu utrzymania wagonów samowyładowczych typ 203 Vb o nr fabr. 1080 i 1089.

W tym przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy są wpisani na listę wykonawców usług utrzymania pojazdów kolejowych posiadających status uznania nadany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz posiadają aktualne „Świadectwo kompetencji wykonawcy usług utrzymania pojazdów kolejowych” z wpisem wszystkich typów pojazdów będących przedmiotem usługi.

Oferty można składać do 9 czerwca 2022 r. W tym przypadku jedyne kryterium wyboru stanowi cena.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności