Infrastruktura Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

PLK – inwestycje realizowane z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego

PLK – inwestycje realizowane z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego fot. PKP PLK S.A. (ilustracyjne)

Zalecenia PKP PLK S.A, w zakresie organizacji odbiorów i kontaktów pracowników, dostosowane do sytuacji w stanie zagrożenia epidemicznego, zapewniły możliwość kontynuacji i rozliczania prac. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uwzględniają wspólny interes wykonawców i zamawiającego, by kontynuować prace inwestycyjne, zwłaszcza, że projekty są ważne społecznie.

Spółka określiła i przesłała do wykonawców zalecenia dotyczące organizacji i przeprowadzania odbiorów w stanie zagrożenia epidemicznego. Zalecono ograniczenie do minimum liczby osób w komisjach, dojazdy oddzielnymi środkami transportu. Odbiory prowadzone są oddzielnie dla każdej branży. W sytuacji niezbędnych spotkań, zalecono zachowanie bezpiecznej odległości uczestników (1-1,5 metra) i stosowanie wymaganych środków ochrony osobistej.

Maksymalnie wykorzystywane są narzędzia komunikacji teleinformatycznej, m.in. do wieloosobowych uzgodnień. Dokumenty przekazywane są w formie elektronicznej przy maksymalnym ograniczeniu kontaktów osobistych.

Zarządca infrastruktury na bieżąco współpracuje ze wszystkimi wykonawcami m.in. w sytuacjach związanych z ochroną zdrowia pracowników. Wszystkie kwestie są analizowane i rozwiązywane z wykonawcami na bieżąco. Priorytetem w działaniach pozostają zalecenia GIS w zakresie ochrony zdrowia.

Spółka wprowadziła zalecenia, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa.