NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi PKP Intercity wysyłają na przeglądy lokomotywy EP07 i EU07

PKP Intercity wysyłają na przeglądy lokomotywy EP07 i EU07

Redakcja
Fot. Ilostan Pojazdów Trakcyjnych / Pomorzanin
PKP Intercity ogłosiły przetarg, którego przedmiotem jest wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 15 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07. Zamówienie obejmuje także opcję, która dotyczy wykonania napraw dodatkowych 10 lokomotyw tych samych serii.

Zamawiający wskazał, że wśród lokomotyw mogą wystąpić lokomotywy ze zmodernizowanym układem zawieszenia silników trakcyjnych – na łożyskach tocznych oraz lokomotywy w których występują szafy MS.

Zakres naprawy obejmuje stały zakres naprawy, obejmujący prace wykonywane podczas każdej naprawy zgodnie z postanowieniami umowy, DSU, DTR, uzupełnienie braków, a także prace wykraczające poza stały zakres naprawy.

Na wykonanie powyższych prac będzie 30 miesięcy. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: okres rękojmi i gwarancji na pracę całej lokomotywy po wykonanej naprawie – Waga: 10,000, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – Waga: 10,000, cena – Waga: 80,000, w tym:

  1.  cena jednostkowa stałego zakresu naprawy P4 – waga 60,000,
  2.  cena jednostkowa za prace wykraczające poza stały zakres naprawy – waga 20,000.

Zamawiający wskazał, że ceny jednostkowe stałego zakresu naprawy P4, jak również prac wykraczających poza stały zakres naprawy lokomotyw objętych prawem opcji, będą takie same jak dla zamówienia podstawowego.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli ten wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 2 pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności