VII Kongres Rozwoju Kolei
Infrastruktura Przewozy pasażerskie Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

PKP Intercity od 12 grudnia na trasie Sierpc – Brodnica. PLK chcą w 3 miesiące naprawić tor

PKP Intercity od 12 grudnia na trasie Sierpc – Brodnica. PLK chcą w 3 miesiące naprawić tor Pociąg turystyczny Turkolu "Szpichlerz" kursujący w na trasie Sierpc - Brodnica. Fot. Turkol (2015 r.)

Według wstępnych planów, PKP Intercity chce uruchomić pociąg relacji Katowice – Gdynia Główna, przejeżdżając przez Sierpc, Rypin i Brodnicę. Będzie to możliwe, wyłącznie w przypadku zrealizowania prac przez PLK na linii nr 33. A spółka informuje, że zrealizować je chce w trzy miesiące.

Jak poinformował Wiceminister Andrzej Bittel, na podstawie danych uzyskanych z PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządca infrastruktury planuje działania w celu poprawy parametrów technicznych na linii kolejowej nr 33 na odcinku Sierpc – Rypin. W ramach działań ma zostać wykonana naprawa główna toru w celu podniesienia obecnie obowiązującej prędkości. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień br., a prace mają rozpocząć się dopiero w czerwcu br.

W 2021 r. planuje się także realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa kabla światłowodowego urządzeń radiołączności oraz blokady liniowej na linii nr 33 Kutno – Brodnica na odcinku Sierpc – Brodnica – poinformował Wiceminister Bittel.

W związku z pracami przy głównym torze na odcinku, które jeszcze się nie rozpoczęły (mają wystartować w czerwcu), PKP Intercity ma uruchomić od 12 grudnia połączenie w relacji Katowice – Gdynia, na trasie przez Sierpc, Rypin i Brodnicę.

Należy jednak pamiętać, że rozkład jazdy 2021/2022 jest nadal w trakcie konstrukcji, a ostateczny jego kształt będzie możliwy do określenia po jego zarządzeniu przez zarządcę infrastruktury tj. po 13 września br. Podczas tworzenia oferty przewozowej uwzględnia się szereg czynników, takich jak: zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej, potrzeby społeczne, preferencje podróżnych, możliwości kursowania pociągów w równych odstępach czasowych pomiędzy miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim limit dofinansowania przewozów międzywojewódzkich, który zaplanowany jest na dany rok w ustawie budżetowej, jak i wykaz połączeń możliwych do dofinansowania z budżetu państwa, określonych w Planie Transportowym ministra właściwego do spraw transportu – zaznaczył Wiceminister Andrzej Bittel.

Na ten moment PKP PLK opracowują studium wykonalności dla projektu pn. “Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc”. W ramach ww. studium przeanalizowane zostaną warianty modernizacji linii kolejowej nr 33 na przedmiotowym odcinku uwzględniające potrzeby ruchowe, zarówno przewozów pasażerskich, jak i towarowych, zaś w toku analiz wybrany zostanie optymalny wariant modernizacji odcinka.