NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi PKP IC chce odnowić 40 wagonów Z1. Przewoźnik ponawia przetarg

PKP IC chce odnowić 40 wagonów Z1. Przewoźnik ponawia przetarg

Redakcja
Fot. Wiki Commons (CC BY-SA 3.0)

PKP Intercity ponownie ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1B PRM. Poprzednie postępowania zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kosztorys przewoźnika.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

  • Część 1 – Wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 8 wagonów osobowych typu Z1A. Po wykonanej naprawie z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych będą to wagony pierwszej klasy (typ Z1A) przedziałowe.
  • Część 2 – Wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów osobowych typu Z1B. Po wykonanej naprawie z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych będą to wagony drugiej klasy (typ Z1B) przedziałowe.
  • Część 3 – Wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów osobowych typu Z1B PRM. Po wykonanej naprawie z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych będą wagonami drugiej klasy osobowymi przedziałowymi przystosowanymi do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się (Z1B PRM).

Dla każdej z części zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 54 miesiące od dnia udzielenia zamówienia, wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu po 18 miesiącach eksploatacji od wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych każdego z wagonów, wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych.

Zamawiający wymaga także wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych pierwszego wagonu (czas postoju wagonu) w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 250 dni kalendarzowych oraz wykonania przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu).

Oferty w przetargu można składać do 3 stycznia 2023 r. Będą oceniane według kryteriów:

  • Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę, jak również wszelką dokumentację – Waga: 10,
  • Termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu – Waga: 10
  • Cena – Waga: 80.

Wymagane jest doświadczenie. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż:

  • dla części nr 1 zamówienia – 2 wagonów osobowych;
  • dla części nr 2 zamówienia – 6 wagonów osobowych;
  • dla części nr 3 zamówienia – 2 wagonów osobowych.

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium, w kwocie, dla: części 1 – 165 000,00 zł, części 2 – 500 000,00 zł oraz części 3 – 165 000,00 zł.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności