Działania Wiadomości

PKP Energetyka częścią polskiej delegacji na United Nations Global Compact Leaders Summit 2020

PKP Energetyka częścią polskiej delegacji na United Nations Global Compact  Leaders Summit 2020 Mat. PKP Energetyka

200 ekspertów z całego świata obradowało nad tym, jak znaleźć wspólne rozwiązanie dla problemu nierówności, kryzysu klimatycznego oraz pandemii COVID-19 podczas wydarzenia United Nations Global Compact Leaders Summit 2020. Szczyt to 26 godzin nieprzerwanej transmisji on-line, w tym 61 paneli dyskusyjnych. Z ramienia polskiej delegacji w wydarzeniu uczestniczył prezes PKP Energetyka Wojciech Orzech, który mówił o roli partnerstwa w budowaniu transportu kolejowego opartego o odnawialne źródła energii.

Wirtualny szczyt odbywający się w dniach 15 – 16 czerwca był jednym z największych spotkań światowych liderów działających w ramach UN Global Compact – agendy ONZ, która od 20 lat pracuje na rzecz bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W tym roku Szczyt odbywał się pod hasłami odbudowy i partnerstwa: „Recover better, recover stronger, recover together”. Wydarzenie zgromadziło ponad 20 tysięcy uczestników.

Sytuacja z Covid-19 nauczyła nas abyśmy polegali na nauce, wiedzy i technologii. Wirus jest zjawiskiem krótkoterminowym, natomiast zmiany klimatyczne – długoterminowym. Dlatego w walce z ociepleniem klimatu musimy być bardziej zdeterminowani i szybsi. Kraje muszą rozwinąć indywidualne podejście do technologii. To wymaga bardzo mocnego zaangażowania sektora prywatnego i stworzenia systemu zachęt dla firm do inwestowania w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną – mówiła w czasie konferencji Irena Vojáčková-Sollorano dyrektor UN Development Coordination Office Regional.

W szczycie brały udział delegacje krajowe, składające się z reprezentantów rządów oraz wybranych przedstawicieli biznesu, wdrażających projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju. Szefową polskiej delegacji na szczyt była Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a w jej składzie znaleźli się także Jerzy Kwieciński (PGNiG), Wojciech Orzech (PKP Energetyka), , Katarzyna Zawodna-Bijoch (SKANSKA C.D. Europe) oraz Piotr Michałowski (Europejski Bank Inwestycyjny).

Biznes ma do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego i COP 24. Konstruktywny dialog i partnerstwo w ramach organizacji międzynarodowych, biznesu, nauki i samorządu terytorialnego ma ogromne znaczenie. Wspólna praca na rzecz zmian klimatycznych musi być uczciwa i oparta na zrozumieniu tych wielkich wyzwań, które stoją przed nami wszystkimi – powiedziała w trakcie debaty Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

O wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa i ich wpływie na strategie działania biznesu rozmawiali uczestnicy panelu „The Power of Partnerships in a Time of Crisis and Recovery”. Wszyscy podkreślali rolę włączania, współpracy i podzielanych, wspólnych celów w wychodzeniu z bieżącego kryzysu. W dyskusji bardzo często pojawiał się problem pogłębiających się zmian klimatycznych. Rozwiązaniem powinny być nowe technologie i modele, które pozwolą poszczególnym sektorom gospodarki ograniczać emisje CO2. Konkretnym przykładem, który wyróżnił się podczas panelu, była polska branża kolejowa  i jej dążenie do zeroemisyjności.

Jak zaznaczył Wojciech Orzech, Prezes PKP Energetyka, projekt nad którym pracują polskie firmy kolejowe jest w pełni aplikowalny i może być stosowany na innych rynkach.

Istotna część naszej strategii jest związana z odpowiedzią na zmiany klimatyczne. COVID nie zmienił naszych planów w tym zakresie. Kolej stanowi szkielet elektromobilności i ma potencjał, by stać się liderem zmian w transformacji całego sektora transportu. Kolej już dzisiaj jest najbardziej energooszczędnym i ekologicznym środkiem transportu, teraz nadszedł czas, aby oprzeć jego zasilanie o odnawialne źródła energii, co pozytywnie wpłynie na środowisko i pozwoli zwiększyć konkurencyjność całej branży – podkreślił Wojciech Orzech.

Na dziś energia dla kolei w Polsce to 2% całości energii elektrycznej pobieranej z sieci. Projekt przejścia polskiej kolei na OZE, prezentowany na UN Global Compact Leaders Summit, zakłada transformację na energię ze słońca i wiatru w 85% do 2030 roku. Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, jako case study, które ma realną szanse stać się elementem odbudowy gospodarki w sposób przyjazny dla środowiska.