NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura PKP CARGO z przetargiem na system zarządzania dla terminalu w Zduńskiej Woli

PKP CARGO z przetargiem na system zarządzania dla terminalu w Zduńskiej Woli

Redakcja
Fot. PKP CARGO

PKP CARGO Terminale sp. z o. o. ogłosiła przetarg na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania pracą dla terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach.

W zakres zadania wchodzi:

 1. zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie i wdrożenie systemu TOS,
 2. zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie i wdrożenie panelu klienta dla systemu TOS,
 3. integracja systemu TOS z wdrażanym systemem OCR,
 4. szkolenie dla personelu terminala w zakresie systemu TOS,
 5. modyfikacje systemu dostosowujące funkcjonalności do potrzeb pracy terminalu w okresie 5 lat od instalacji pierwotnej wersji.

System powinien obejmować instalację oprogramowania, dostawę i montaż urządzeń oraz wdrożenie systemu w celu zarządzania dokumentami i automatyzacji transakcji na terenie terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach.

Wymagania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego to:

 1. analiza procesów terminala,
 2. wykonanie projektu technicznego i funkcjonalnego (jeżeli wymagane), uwzględniającego główne założenia zamawiającego oraz uzyskanie zatwierdzenia ww. opracowania przez zamawiającego,
 3. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień,
 4. wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego systemu będącego uszczegółowieniem projektu technicznego, funkcjonalnego zapewniającego funkcjonowanie systemu obsługi jako całości (jeżeli wymagane),
 5. wykonanie graficznych wizualizacji wszystkich procesów operacyjnych oraz systemowych będących częścią projektu wykonawczego,
 6. prowadzenie i dostarczenie oraz udostępnienie PKP CARGO TERMINALE całej dokumentacji systemu w czasie realizacji projektu oraz dostarczenie pełnej dokumentacji po realizacji projektu,
 7. sporządzenie, prowadzenie oraz dostarczenie harmonogramu prac, harmonogramu dostaw, planu jakości, raportów o stanie zaawansowania projektu oraz protokołów zdawczo – odbiorczych w trakcie realizacji projektu,
 8. możliwość wyboru sprzętu sieciowego przez zgodność z istniejącą strukturą sieciową w PKP CARGO TERMINALE,
 9. analiza procesów i zaprojektowanie zmian w systemie umożliwiających integrację systemu automatyzacji bram wjazdowych z systemem TOS terminala,
 10. wielojęzyczność – komunikaty w kiosku w 2 językach: angielski, polski,
 11. budowa infrastruktury oraz wykonanie połączeń teleinformatycznych/komunikacyjnych pomiędzy serwerami i wszystkimi urządzeniami w serwerowni; budowa infrastruktury oraz wykonanie połączeń elektrycznych do elementów systemu,
 12. dostawa, kompleksowa instalacja oraz montaż serwerów i innych urządzeń będących przedmiotem zamówienia,
 13. Instalacja wszelkich systemów serwerów realizujących zadania systemów poczty, www, AD, TOS, OCR, Backupu, zarządzania itp,
 14. możliwość dostępu do danych systemu dla klientów zewnętrznych poprzez platformę on-line,
 15. przeprowadzenie testów funkcjonowania urządzeń i oprogramowania oraz systemu jako całości z pełną ścieżką przejścia pojazdu i pociągu oraz wszystkimi sytuacjami wyjątkowymi, mogącymi wystąpić podczas funkcjonowania systemu,
 16. dokumentacja oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego,
 17. dostarczenie instrukcji w języku polskim dla personelu oraz firm współpracujących/klientów,
 18. wdrożenie oraz asysta podczas uruchomienia systemów TOS i OCR.
 19. wsparcie systemu i nadzór eksploatacyjny, w zakres którego wchodzi:
  – okresowa aktualizacja systemu (w przypadku pojawienia się nowych wersji systemów informatycznych),
  – okresowe przeglądy techniczne systemu (co najmniej jeden raz roku kalendarzowym).
  – bieżący serwis techniczny z odpowiednim czasem reakcji (naprawy sprzętu, czyszczenie, serwis, itd.), nie dłużej niż 3 dni kalendarzowe,
  – utrzymywanie oprogramowania zgodnego z aktualną wersją.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 31 października 2023 r., w tym:

 1. Realizacja rzeczowa inwestycji – do 30 września 2023 r.
 2. Testy usługi i uruchomienie systemu – do 31 października 2023 r.

Oferty można składać do 1 czerwca 2023 r. Kryteria ich oceny to: okres wsparcia technicznego oraz nadzoru eksploatacyjnego – Waga: 10 oraz cena – Waga: 90. Zaproponowany okres wsparcia technicznego oraz nadzoru eksploatacyjnego nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w sposób następujący: 60 miesięcy – 0 pkt, 72 miesiące – 5 pkt, 84 miesiące – 10 pkt.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 wdrożenie systemu zarządzania w branży transportowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że docelowo Karsznice mają stać się jednym z największych terminali w Polsce. Jego przewidywane powierzchnia wynosi 23 hektary. Terminal przeładunkowy ma zostać wyposażony m.in. w dwie suwnice kolejowe z grupą 9 torów bocznicowych, plac rozładunkowy i składowy oraz towarzyszącą infrastrukturę drogową i parkingową. Docelowa pojemność obszarów składowych portu wynieść ma 4500 TEU (standardowych kontenerów dwudziestostopowych), natomiast możliwości przeładunkowe portu osiągnąć mają docelowo 220 tys. TEU rocznie. Na terenie przedsięwzięcia będzie prowadzony pełen wachlarz usług intermodalnych, m.in. przeładunek kontenerów, naczep, przewóz nadwozi wymiennych, przewóz samochodów ciężarowych, przewóz pojemników specjalnych oraz przewóz ładunków w jednostkach izotermicznych.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności