Ekonomia i rynek Tabor Wiadomości

PKP Cargo samo remontuje swój tabor

PKP Cargo samo remontuje swój tabor Fot. PKP Cargo

Punkty utrzymania taboru (PUT) PKP Cargo na południu Polski miały być zlikwidowane. Ten proces udało się odwrócić i to z dobrym skutkiem, bo zakłady mają sporo pracy przy naprawach lokomotyw i wagonów.

Chodzi o PUT-y  w Jaśle, Stróżach i Nowym Sączu, które chciał zlikwidować poprzedni zarząd przewoźnika, prowadząc najpierw w latach 2014-2015 proces ich wygaszania. Jednak w 2016 roku ten proces cofnięto, przywrócono ludzi do pracy, odnowiono ich kwalifikacje zawodowe, przeprowadzono też niezbędne zmiany organizacyjne.

Następnie w PKP Cargo dokonano analizy możliwości technicznych punktów utrzymaniowych pod kątem wykonywania przeglądów i napraw. Było to połączone z analizą potencjalnych zleceń, jakie dany PUT miałby otrzymać od właściciela.

I okazuje się po ponad roku, że odtworzenie punktów było bardzo racjonalnym posunięciem. Z informacji PKP Cargo wynika, że w okresie od stycznia 2016 roku do marca tego roku punkty utrzymania taboru w Jaśle, Stróżach i Nowym Sączu wykonały – jeśli chodzi o lokomotywy – łącznie 1841 napraw bieżących, 755 przeglądów na poziomie P1, 198 przeglądów P2 oraz 6 przeglądów P3.

Natomiast w odniesieniu do taboru wagonowego, wykonano 8095 napraw bieżących, 442 przeglądy P3 i  74 naprawy główne. Daje to razem prawie 11,5 tys. napraw i przeglądów. Władze PKP Cargo podkreślają, że te działania poprawiły stan taboru przewoźnika.

– Mamy satysfakcję, że sprawdziła się koncepcja z przywróceniem do pełnej aktywności punktów utrzymania taboru. Ważnym czynnikiem sprzyjającym ich reaktywacji była bieżąca współpraca ze związkami zawodowymi oraz zrozumienie dla wprowadzanych zmian ze strony zatrudnionych tam pracowników. Zaowocowało to systematycznie zwiększającą się realizacją zadań oraz poprawą wydajności pracy połączoną z działaniami na rzecz racjonalizacji ponoszonych kosztów – podsumowuje Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo.

Prezes zapowiada rozwijanie możliwości technicznych PUT-ów, ale będzie to wymagało pozyskania środków na niezbędne inwestycje sprzętowe.