Prawo i przetargi Przewozy towarowe

PKP CARGO S.A. podpisało umowę z PKP Energetyka na dostawy trakcyjnej energii elektrycznej na najbliższe dwa lata.

PKP CARGO S.A. podpisało umowę z PKP Energetyka na dostawy trakcyjnej energii elektrycznej na najbliższe dwa lata.

Wartość kontraktu, który obejmuje okres 2019-2020, wynosi około 987 mln zł netto, czyli nieco ponad 1, 2 mld zł brutto. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i usługa dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej przez PKP CARGO. Z tej puli będą też pokrywane wydatki w sytuacji, gdy PKP CARGO będzie wynajmować swoje elektryczne lokomotywy innym przewoźnikom, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów.

 

W porównaniu do poprzedniego dwuletniego kontraktu, który obowiązuje do końca 2018 roku, wartość nowej umowy jest wyższa o ponad 280 mln zł. Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., wyjaśnia, że ten wzrost wynika z dwóch czynników: planowanej większej pracy przewozowej w następnych dwóch latach i wzrostu ceny 1 kWh energii elektrycznej.

 

Prezes Warsewicz zapewnia jednocześnie, że realizacja umowy z PKP Energetyka nie wpłynie na tegoroczne wyniki finansowe ani nie przyczyni się do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przewoźnika w przyszłości. – Podwyżkę cen energii elektrycznej wkalkulowaliśmy w już podpisywane kontrakty, które będziemy realizować w latach 2019-2020, co oznacza, że nie spowoduje to obniżenia naszej rentowności  – wyjaśnia Czesław Warsewicz.