Prawo i przetargi Przewozy towarowe Tabor Wiadomości

PKP CARGO kupuje 220 wagonów-platform

PKP CARGO kupuje 220 wagonów-platform Fot. PKP CARGO

6 grudnia 2019 roku PKP CARGO zawarły z konsorcjum Wagony Świdnica oraz Astra Rail Industries umowę na dostawę 220 wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych.

Informacja o podpisaniu kontraktu została podana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2019 roku.

Wartość umowy to 102 520 000,00 zł netto (co daje ok. 126 mln zł brutto).

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 220 sztuk nowych, sześcioosiowych i przegubowych wagonów platform 80’ serii Sggrs(s) do przewozów intermodalnych. Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej, oznakowania wagonów, uzyskania certyfikatów weryfikacji WE podsystemu dla typu pojazdu kolejowego wykonanego w oparciu o uzgodnioną dokumentacją techniczną wagonu. Dla każdego wagonu będącego przedmiotem dostawy wykonawca zobowiązany będzie przekazać deklarację weryfikacji WE podsystemu stwierdzające, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei. Wybrane w przetargu konsorcjum musi przeprowadzić także szkolenie dla 20 pracowników PKP CARGO w zakresie obsługi, naprawy i konserwacji dostarczonych wagonów.

Wagony mają zostać dostarczone do 30 listopada 2022 roku. W 2021 dostarczonych będzie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi 130 wagonów, a w 2022 pozostałe 90.

PKP CARGO wskazały, że zawarcie przedmiotowej umowy stanowi istotny element budowania silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej. Jednym z najważniejszych celów strategicznych przewoźnika jest rozwój przewozów intermodalnych w relacjach krajowych i zagranicznych ze szczególnym wykorzystaniem tranzytowego położenia Polski na „Nowym Jedwabnym Szlaku” oraz w korytarzu północ-południe. Zakup przedmiotowych wagonów umożliwi PKP Cargo dalszy rozwój przewozów intermodalnych.

Zamówienie objęte jest unijnym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.