NaKolei.pl WiadomościPrzewozy towarowe PKP CARGO chce wprowadzić system automatyzacji bram dla tirów i pociągów. Chodzi o terminal w Zduńskiej Woli

PKP CARGO chce wprowadzić system automatyzacji bram dla tirów i pociągów. Chodzi o terminal w Zduńskiej Woli

Redakcja
Mat. PKP CARGO

PKP CARGO Terminale sp. z o. o. ogłosiła przetarg na  zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu automatyzacji bram dla ruchu samochodowego i kolejowego oraz kolejkowania dla ruchu samochodowego dla terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach.

W zakres zadania wchodzi:

 1. zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie i wdrożenie systemu OCR kolejowego i drogowego, bramek sczytujących tablice rejestracyjne na głównym wjeździe
 2. zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie i wdrożenie systemu kolejkowego na wjazd i wyjazd z terminalu
 3. szkolenie dla personelu terminala w zakresie systemu
 4. modyfikacje systemu dostosowujące funkcjonalności do potrzeb pracy terminalu w okresie 5 lat od instalacji pierwotnej wersji.

System powinien obejmować instalację oprogramowania, dostawę i montaż urządzeń oraz wdrożenie systemu w celu automatyzacji transakcji bramowych (samochodowych i kolejowych) na terenie terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach poprzez zastosowanie portali bramowych OCR, systemu LPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych) oraz interaktywnych „kiosków”. Transakcja bramowa powinna przebiegać w sposób wysoce zautomatyzowany. Asysta pracownika terminalu powinna zostać ograniczona do jednorazowego wydania stałej przepustki na wjazd oraz kontroli transakcji i obsługi błędów oraz wyjątków.


Zobacz również: Będzie więcej pieniędzy na budowę terminalu multimodalnego w Karsznicach


Wymagania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego:

 1. analiza procesów bramowych
 2. wykonanie projektu technicznego i funkcjonalnego (jeżeli wymagane) wraz z wizualizacją, uwzględniającego główne założenia Zamawiającego
 3. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień
 4. wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego Systemu będącego uszczegółowieniem projektu technicznego, funkcjonalnego zapewniającego funkcjonowanie systemu obsługi jako całości (jeżeli wymagane),
 5. wykonanie graficznych wizualizacji wszystkich procesów operacyjnych oraz systemowych będących częścią projektu wykonawczego
 6. prowadzenie i dostarczenie oraz udostępnienie PKP CARGO TERMINALE całej dokumentacji Systemu w czasie realizacji projektu. Dostarczenie pełnej dokumentacji po realizacji projektu
 7. sporządzenie, prowadzenie oraz dostarczenie harmonogramu prac, harmonogramu dostaw, planu jakości, raportów o stanie zaawansowania projektu oraz protokołów zdawczo – odbiorczych w trakcie realizacji projektu,
 8. możliwość wyboru sprzętu sieciowego przez zgodność z istniejącą strukturą sieciową w PKP CARGO TERMINALE
 9. analiza procesów i zaprojektowanie zmian w systemie umożliwiających integrację systemu automatyzacji bram wjazdowych z systemem magazynowania terminala,
 10. wielojęzyczność – komunikaty w kiosku w 4 językach: angielski, polski, rosyjski, niemiecki
 11. budowa infrastruktury oraz wykonanie połączeń teleinformatycznych/komunikacyjnych pomiędzy serwerami a punktami lokalizacyjnymi elementów systemu (brama przed-wjazdowa na parking, wjazdowa, wyjazdowa, kolejowa, portale OCR); budowa infrastruktury oraz wykonanie połączeń elektrycznych do elementów systemu
 12. dostawa, kompleksowa instalacja oraz montaż urządzeń bramowych i osprzętu: portale OCR, system LPR, kioski, łączność, bariery, serwery sterujące wraz z oprogramowaniem oraz licencjami, sieciowe urządzenia aktywne według założeń projektów i technologii,
 13. dostawa, kompleksowe opracowanie i wdrożenie systemu kolejkowania kierowców
 14. możliwość dostępu do danych systemu dla klientów zewnętrznych poprzez platformę on-line
 15. możliwość manualnej obsługi systemu przez pracownika (np. wprowadzanie i edycja danych, otwarcie/anulowanie wizyty, blokada lub zdjęcie blokady wjazdu/wyjazdu, obsługa błędów, wyjątków, manualna obsługa całego procesu, itd.),
 16. przeprowadzenie testów funkcjonowania urządzeń i oprogramowania oraz systemu jako całości z pełną ścieżką przejścia pojazdu i pociągu oraz wszystkimi sytuacjami wyjątkowymi, mogącymi wystąpić podczas funkcjonowania systemu
 17. dokumentacja oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego
 18. dostarczenie instrukcji w języku polskim i angielskim dla personelu oraz firm współpracujących/klientów
 19. wdrożenie oraz asysta podczas uruchomienia bram automatycznych
 20. wsparcie systemu i nadzór eksploatacyjny.

Powyższe prace trzeba będzie zrealizować do 31 października 2023 r., w tym:

 • Realizacja rzeczowa inwestycji – do 30 września 2023 r.
 • Testy usługi i uruchomienie systemu – do 31października 2023 r.

Oferty w przetargu można składać do 30 listopada 2022 r. Kryteria ich oceny stanowią: okres wsparcia technicznego oraz nadzoru eksploatacyjnego – Waga: 10 oraz cena – Waga: 90. Punkty w pierwszym kryterium zostaną przyznane w sposób następujący: 72 miesiące – 5 pkt, 84 miesiące – 10 pkt.

Wymagane jest doświadczenie od wykonawców. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie wykonania i wdrożenia systemu OCR o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności