Kolej na świecie

Pierwszy przetwornik mocy z węglikiem krzemu został wprowadzony na rynek

Pierwszy przetwornik mocy z węglikiem krzemu został wprowadzony na rynek

Firma Mitsubishi Electric wprowadziła na rynek 1,5 kV falownik trakcyjny prądu stałego. Ma to być pierwsze takie urządzenie, w którym węglik krzemu wykorzystywany jest zarówno w tranzystorach jak również w diodach.

Zastosowanie węgliku krzemu w modułach mocy zmniejsza straty energii, wielkość oraz wagę tych urządzeń w porównaniu do dotychczas stosowanych modułów z tranzystorami bipolarnymi z izolowaną bramką (IGBT) i do hybrydowych modułów z krzemowymi tranzystorami i diodami z węglikiem krzemu.

Straty w przetwarzanej mocy są o około 55 proc. mniejsze niż w dotychczas stosowanych przetwornikach z modułem IGBT produkowanych przez Mitsubishi Electric. Większa jest również ilość energii pochodzącej z odzysku podczas hamowania. Oznacza to zmniejszenie zużycia energii o około 30 proc.

Wielkość i waga zmniejszone są o 65 proc. w porównaniu do przetworników z modułem IGBT i o 30 proc. w porównaniu do układów z diodami z węglikiem krzemu. Ilość elementów w układach jest również zmniejszona.

Badania nad falownikiem wspierane były przez japońską publiczną organizację rozwoju nowej energii i technologii (The New Energy and Industrial Technology Development Organization).

Nowe przetworniki wykorzystywane są w tokijskim metrze.

 

Źródło: Railway Gazette