Ekonomia i rynek

PFR z wnioskiem do UOKiK o przejęcie PKL-u

PFR z wnioskiem do UOKiK o przejęcie PKL-u fot. PKL

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Altura S.à r.l., a w konsekwencji – nad zależną od Altura spółką Polskie Koleje Linowe (PKL) i spółkami zależnymi od PKL, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 10 października, sprawa jest w toku.

Polski Fundusz Rozwoju jest spółką Skarbu Państwa, której celem jest przyczynianie się do wzrostu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy na terytorium państwa, a także zwiększanie konkurencyjności Polski na arenie europejskiej. PFR pełnić ma rolę inwestora kapitałowego w celu długoterminowego finansowania dla rentownych projektów, realizowanych w sektorach energetyki, węglowodorów, transportu, infrastruktury samorządowej, infrastruktury przemysłowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Głównym przedmiotem działalności PFR jest zarządzanie oraz kontrolowanie działalności podmiotów zależnych. Spółki kontrolowane przez wnioskodawcę prowadzą działalność na licznych rynkach, w tym w zakresie usług budowlanych, usług finansowych i bankowych, wydobycia węgla kamiennego, produkcji konstrukcji stalowych i części mechanicznych do silników, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

Altura jest spółką holdingową i nie prowadzi działalności w Polsce, natomiast głównym przedmiotem działalności Grupy PKL są usługi przewozowe kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, a także świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich.

źródło: ISBnews