NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Pesa chce dostarczyć lokomotywy hybrydowe dla PKP Intercity. Jako jedyna

Pesa chce dostarczyć lokomotywy hybrydowe dla PKP Intercity. Jako jedyna

Redakcja
Fot. Adrian Izydorek

PKP Intercity otrzymało jedną ofertę w przetargu na dostawę 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Złożyła ją PESA Bydgoszcz S.A., która zaproponowała kwotę 554 680 800,00 zł brutto. To więcej niż planował na ten cel przeznaczyć zamawiający. Jego szacunki to 516 796 800,00 zł brutto.

Cena nie jedynym kryterium wyboru. Oferty będą oceniane według kryteriów:

 • współczynnik gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% – Waga: 5
 • współczynnik niezawodności taboru na poziomie co najmniej 90% – Waga: 10

okres gwarancji jakości i rękojmi na każdy z Pojazdów (poszczególne elementy), oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację na okres co najmniej 36 miesięcy – Waga: 10

Cena – Waga: 75, obejmujące następujące podkryteria:

 1. cenę jednostkową dostawy pojazdu – waga 60,
 2. stawkę za świadczenie usług utrzymania – waga 15.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia są pojazdy fabrycznie nowe, jednego typu, z zespołami, podzespołami i elementami fabrycznie nowymi. PKP Intercity wymagają również udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na każdy z pojazdów (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, na okres co najmniej 36 miesięcy liczonych od dnia następnego po protokolarnym odbiorze końcowym bez zastrzeżeń pojazdu oraz świadczenia usług utrzymania, a także napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika:

 1. gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% od początku eksploatacji (po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej) do zakończenia obsługi poziomu P4 w każdym kwartale kalendarzowym z wyłączeniem pierwszego roku eksploatacji każdego pojazdu, kiedy to wykonawca ma obowiązek dotrzymania współczynnika gotowości technicznej pomniejszonego o 4 punkty procentowe oraz kwartałów, w których na poszczególnych pojazdach przypadnie wykonanie przeglądu okresowego na poziomie P3, o 10 punktów procentowych dla każdego z pojazdów objętych przeglądem;
 2. współczynnika niezawodności taboru na poziomie co najmniej 90% kwartalnie od początku eksploatacji (po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej) do zakończenia obsługi poziomu P4 w każdym kwartale kalendarzowym.

Przetarg dotyczy dostawy 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) oraz przeszkolenia osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawę wyprawki, a także świadczenie przez wykonawcę usług utrzymania pojazdów, w ramach których wykonawca zobowiązany będzie do:

 • świadczenia usług utrzymania technicznego pojazdów o zakresie spełniającym trzy poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 2, poziom 3, poziom 4) zgodnie z Dokumentacją Utrzymania Technicznego, a także nadzorowanie personelu zamawiającego przy wykonywaniu utrzymania technicznego poziomu P1 pojazdów;
 • zapewnienia specjalistycznego wyposażenia zaplecza technicznego do świadczenia usług ,o których mowa powyżej;
 • świadczenia usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych;
 • czyszczenia pojazdów;
 • udostępnienia kanału informatycznego, w ramach usługi utrzymania pojazdów, dla przekazywania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą informacji o uszkodzeniach/usterkach lub awariach stwierdzonych w pojazdach, które będą przez wykonawcę usuwane w ramach usługi utrzymania pojazdów. Kanał informatyczny obsługiwany przez zamawiającego i wykonawcę ma zapewniać komunikację dwustronną, tj. przekazywanie informacji o usterkach pojazdów.

Dostawa wszystkich pojazdów ma nastąpić w terminie do 48 miesięcy od podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu musi nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa kolejnych pojazdów nie może być zrealizowana wcześniej niż po zakończeniu 6-miesięcznej eksploatacji obserwowanej pierwszego pojazdu.

Świadczenie usług utrzymania pojazdów powinna być realizowana zgodnie z ofertą wykonawcy, przy założeniu następujących wymagań: usługi utrzymania każdego z dostarczonych pojazdów będą świadczone przez okres co najmniej 60 miesięcy (5 lat), licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy każdego pojazdu. Usługi utrzymania będą świadczone przez wykonawcę od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy pierwszego pojazdu do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniego pojazdu.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności