Ekonomia i rynek Infrastruktura Tabor

Optymalizacja kosztów zakupu energii elektryczej przez zmiany w TSI

Optymalizacja kosztów zakupu energii elektryczej przez zmiany w TSI fot. PLK

UTK informuje, że na mocy rozporządzenia KE wprowadzono zmiany w TSI dla podsystemu energia oraz tabor – lokomotywy i pojazdy pasażerskie. Wygeneruje to oszczędności w zakupach energii.

Zmiany w TSI wynikają z rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2018/868 dot. optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez automatyzację procesu gromadzenia danych o zużyciu energii trakcyjnej i jej rozliczania. Zmiany zostały również uwzględnione w kwestii większego dostępu kolei do rynku dostaw energii.

Jak obecnie działa system pomiaru energii?

UTK na podstawie danych za rok 2016 określił, że koszty paliw i energii mogą stanowić niemal 15% wszystkich kosztów działalności operacyjnej przewoźników. Cięcia kosztów mogą być wygenerowane m.in. przez eksploatowanie nowocześniejszych pojazdów trakcyjnych czy zmianę dostawcy energii. Optymalizacja kosztów idzie w parze z odpowiednim systemem pomiaru energii (jej zużycia i kosztów). Obecny system składa się z pokładowego systemu pomiaru energii (EMS), na który składa się funkcja pomiaru energii (EMF) oraz system obróbki danych (DHS). Ostatecznie powstają zbiorcze zestawienia danych do celów rozliczania energii (CEBD).

Dane CEBD są następnie przekazywane do naziemnego system gromadzenia danych o zużyciu energii (DCS). Jak tłumaczy UTK rolą tego systemu jest odbieranie danych CEBD z poszczególnych pojazdów, następnie ich przechowywanie oraz dalsze dystrybuowanie do naziemnego systemu rozliczania zużytej energii, który weryfikuje otrzymane informacje, a także przypisuje zużycie energii konkretnym odbiorcom. System umożliwia również wymianę danych CEBD z innymi państwami członkowskimi. Obrazowo mówiąc zadaniem tego ostatniego systemu jest wygenerowanie faktury za zużytą energię.

fot. UTK

Rozporządzenie związane ze zmianami w TSI wprowadza ujednolicone wymagania dot. formatu i protokołu wymiany danych CEBD. W efekcie rozwiązania te mają wesprzeć budowę konkurencyjnego systemu dostaw energii na potrzeby kolejnictwa. 76% pociągów pasażerskich posiada liczniki zużytej energii, co według danych zebranych przez Urząd generuje nawet do 20% oszczędności. Rozwiązanie to cieszy się większym zainteresowaniem u przewoźników pasażerskich. W przypadku przewózów towarowych jest nikłe. Tylko 10% pojazdów przewożących towary jest wyposażonych w taki licznik.

Jak podaje UTK: Do końca 2021 r. pojazdy trakcyjne mogą nie być wyposażane w liczniki energii zgodne z nowym TSI w przypadku:

  • projektów, które w dniu 14 czerwca 2018 r. (data publikacji rozporządzenia nr 2018/868) były na zaawansowanym etapie realizacji;
  • umów w trakcie wykonywania;
  • taboru zgodnego z istniejącym projektem, zgodnie z pkt 7.1.1.2 TSI Lokomotywy i pojazdy pasażerskie.

Dodatkowo do końca 2021 r., ma powstać naziemny system gromadzenia danych o zużyciu energii. Naziemny system rozliczeniowy ma powstać do 4 lipca 2020 roku. Szczegóły na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.