Kadry i ludzie Kolej jest dla ludzi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Odznaki dla kolejowego turysty

Odznaki dla kolejowego turysty Fot. Parowozownia Wolsztyn

W tym roku, ze względu na towarzyszącą nam pandemię koronawirusa wakacje będą wyglądały całkiem inaczej niż zazwyczaj – dla niektórych z nas zagraniczne wypady wyjątkowo ustąpią miejsce wypoczynkowi w Polsce. Stąd też przedstawiamy pomysł na to, jak w kolejarski sposób taki czas urozmaicić.

Mimo iż odznaki turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż kilkanaście lat temu, to wciąż istnieje grono zapaleńców, którzy będąc zrzeszonymi w różnych organizacjach turystycznych, cały czas je zdobywają. Celem przyznawania odznak  jest pobudzanie zainteresowania ziemią ojczystą, jej historią i kulturą, a także poznawaniem innych państw.

Niezależnie od formy uprawiania turystyki, stworzono wielostopniowy system odznak motywując do jej uprawiania. Ich zdobycie jest dowodem na posiadanie umiejętności i doświadczenia turystycznego i w skrócie polega na odwiedzeniu miejsc określonych w regulaminie i potwierdzenia tego faktu w np. książeczce prowadzonej przez turystę. Odznaki nie są jednorodne – jest ich wiele i są różnie klasyfikowane, choćby ze względu na zasięg (np. ogólnopolskie, lokalne), formę uprawiania turystyki czy przedmiot zainteresowania (mogą być np. poświęcone znanej osobie, lub jakiemuś regionowi). Na ich koloryt wpływa także fakt, że charakterystyczne odznaki dla danej okolicy tworzą licznie oddziały regionalne. Najbardziej znaną – taką, którą zdobywa cała Polska jest Górska Odznaka Turystyczna (w latach 1950-2000 zdobyło ją ponad 1 300 000 turystów).

A gdzie w tym kolej…?

Środowisko kolejarskie zawsze było prężne pod kątem działalności społecznej. Nie inaczej jest w wypadku aktywności turystycznych – dawniej przy wielu zakładach działały koła lub kluby turystyczne, dziś nadal są środowiska, które tradycje te kultywują. Szczególnie w ten ruch włączyli się  turyści-kolejarze zrzeszeni w kole PTTK przy poznańskim Technikum Kolejowym, podejmując w 1995 roku skuteczną inicjatywę stworzenia Kolejowej Odznaki Turystycznej, która popularyzowałaby turystykę kolejową. Niemniej jednak, do dziś zdobyło ją stosunkowo niewiele osób: w ciągu 25 lat  przyznano 113 odznak brązowych, 24 srebrne i zaledwie 11 złotych. Jak więc widać, posiadanie odznaki jest bardzo ekskluzywne.

Jej zdobycie  wymaga poświęcenia czasu – regulamin zakłada odwiedzanie różnych obiektów związanych z koleją i jej historią (m. in. pomników techniki, zabytkowych budynków kolejowych, muzeów, skansenów). Liczą się także wycieczki po istniejących oraz nieistniejących liniach kolejowych, ponadto przejazdy pociągami okolicznościowymi, a także prowadzonymi przez trakcję parową. Procedura weryfikacji polega na przesłaniu do Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu stworzonej przez ubiegającego się o odznakę kroniki, w której opisuje i dokumentuje spełnienie wymogów regulaminu.  Dokumentacja ta może przybierać różne formy, takiej jak zdjęcia z tras, bilety kolejowe czy pamiątki ze zwiedzanych obiektów. Szczególnie cenne są własnoręcznie sporządzone opisy przebytych tras np. śladami nieczynnych kolei.

Po sprawdzeniu spełnienia warunków kronika jest odsyłana z dokumentem przyznania odznaki i nadaniem kolejnego numeru zdobywcy danego stopnia. Osoba, która zdobyła odznakę może otrzymać materialną formę odznaki, czyli tzw. blachę.

Fot. PTTK Poznań

Dlaczego warto?

Pandemia koronawirusa, nawet w wypadku otwarcia granic skłania do pozostania podczas urlopu w Polsce. Zdobywanie Kolejowej Odznaki Turystycznej zaś może być ciekawą alternatywą do spędzenia aktywnie wolnego czasu poprzez poznawanie narodowego dziedzictwa kolejowego niezależnie od tego, czy podróżujemy w pojedynkę, w gronie przyjaciół czy też rodzinnie – szczegółowe zwiedzanie obiektów i zdobycie wszystkich trzech stopni Odznaki to zadanie na dłuższy czas. Może być też tak, że zdobycie KOT będzie inspiracją do zdobywania innych odznak turystycznych, których w PTTK nie brakuje. Niezależnie od tego, jaką drogę Państwo podejmiecie – zachęcamy do podjęcia wyzwania i zdobywania Kolejowej Odznaki Turystycznej.