Strona główna » Wiadomości » Od od 8 IV do honorowanie biletów KM w PKP IC na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna

Od od 8 IV do honorowanie biletów KM w PKP IC na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna

Redakcja
Fot. PKP Intercity (ilustracyjne)

W związku z występującymi utrudnieniami na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna, dla zminimalizowania niedogodności w codziennych dojazdach, od 8 kwietnia do 19 maja 2024 r. wprowadzone zostaje honorowanie wszystkich biletów wydanych na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich ważnych na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna i Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia, w uruchamianym przez „PKP Intercity” S.A. pociągach nr:

IC 11102/3 Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna IC (obowiązkowa rezerwacja);
IC 11114/5 Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia;
TLK 21106/7 Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia.

Zasady honorowania:

honorowanie obowiązuje w klasie 2;
Podróżni mogą podróżować pociągami z obowiązkową rezerwacją miejsc po pobraniu bezpłatnej rezerwacji miejsca. W przypadku pociągów bez obowiązkowej rezerwacji miejsc pobranie rezerwacji jest fakultatywne;
rezerwację miejsca można pobrać w kasie biletowej lub w pociągu;
za wydanie rezerwacji w pociągu PKP IC pobiera opłatę pokładową w wysokości 20 zł. Opłaty ta nie jest pobierana w przypadkach określonych w PKP IC;
w przypadku pobrania rezerwacji w pociągu:
z obowiązkową rezerwacją miejsc – podróżny musi zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu,
bez obowiązkowej rezerwacji miejsc – podróżny musi zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu lub zaraz po wejściu do niego;
przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt odbywa się bezpłatnie na zasadach obowiązujących w PKP IC.
Podróżni, którzy chcą przewieźć rower muszą pobrać w kasie biletowej lub w pociągu bezpłatną rezerwację miejsca dla osoby przewożącej rower;
w sprawach nieuregulowanych, dotyczących przejazdu ww. pociągami PKP IC, zastosowanie ma Regulamin przewozu pociągami PKP Intercity i Taryfa przewozowa Spółki „PKP Intercity” (TP-IC).

Uwaga:

Honorowanie biletów KM może być ograniczone w przypadku dużej frekwencji w pociągach PKP IC objętych obowiązkową rezerwacją miejsc (IC z obowiązkową rezerwacją miejsc, tj. pociągi zestawione z elektrycznych zespołów trakcyjnych) i ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa przejazdu tymi pociągami. Wówczas drużyna konduktorska PKP IC może odmówić przejazdu pasażerom z biletami Kolei Mazowieckich.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x