Strona główna » Wiadomości » Od 2024 r. egzaminy na pierwsze świadectwo maszynisty wyłącznie u Prezesa UTK

Od 2024 r. egzaminy na pierwsze świadectwo maszynisty wyłącznie u Prezesa UTK

Redakcja
Fot. PKP PLK S.A.

Od 1 stycznia 2024 r. egzamin na licencję maszynisty oraz egzamin na pierwsze świadectwo maszynisty jest przeprowadzany wyłącznie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Do 31 grudnia 2023 r. kandydaci na maszynistów mogli podejść do egzaminu na pierwsze świadectwo maszynisty w ośrodkach szkolenia, w których odbywali kursy. Od początku tego roku może być on przeprowadzony wyłącznie w CEMM.

Przeprowadzanie wszystkich egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo w CEMM oparte jest o przepisy  rozporządzenia w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty. Dotyczy zarówno wszystkich egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2024 r., jak i ewentualnych egzaminów poprawkowych przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadectwa maszynisty.

Od początku tego roku każdy egzamin na pierwsze świadectwo maszynisty zakończony w ośrodku szkolenia po 31 grudnia 2023 r. będzie nieważny. W świetle przepisów będzie egzaminem prowadzonym przez podmiot nieuprawniony, a jego wynik nie może być podstawą do uzyskania świadectwa maszynisty.

Nowelizacja przepisów przekazująca kompetencję prowadzenia egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty Prezesowi UTK weszła w życie już 1 stycznia 2023 r. Zapisy art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym przedłużyły o 12 miesięcy możliwość kontynuacji procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów na dotychczasowych zasadach – w ośrodkach szkolenia. Ten wyjątek dotyczył jednak tylko tych osób, które rozpoczęły swoje kursy jeszcze w 2022 r.

 

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x