NaKolei.pl WiadomościKadry i ludzie Od 2023 roku egzaminy na licencję maszynisty będą państwowe. Powstanie Centrum Egzaminowania

Od 2023 roku egzaminy na licencję maszynisty będą państwowe. Powstanie Centrum Egzaminowania

Redakcja
Fot. CUPT

Egzaminy na licencję maszynisty i pierwsze świadectwo maszynisty od 1 stycznia 2023 r. będą państwowe. Przeprowadzi je Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w powstającym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Centrum powstaje dzięki wsparciu Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowością będzie m.in. wykorzystanie do egzaminowania symulatorów. Wszystko dla wzrostu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce.

Powstanie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Urząd Transportu Kolejowego zyska dzięki temu nowoczesny ośrodek do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów na maszynistów. Mam nadzieję, że realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa na kolei, a utworzenie krajowego rejestru maszynistów umożliwi monitorowanie kwalifikacji osób prowadzących pojazdy kolejowe. Wszystko to dzięki nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Nowa jakość kształcenia maszynistów to wzrost bezpieczeństwa na kolei

Realizowany przez Urząd Transportu Kolejowego, w znacznym stopniu za sprawą środków unijnych, projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” zakłada powstanie CEMM, które wyposażone zostanie w nowoczesne sale egzaminacyjne oraz trzy symulatory.

Stworzenie nowoczesnego systemu egzaminowania maszynistów jest niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wiele ryzyk w ruchu kolejowym zależy od ludzi. Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich zminimalizuje zagrożenia prowadzące do wypadków kolejowych, a więc poprawi bezpieczeństwo w transporcie kolejowym – mówi Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pasażerski transport kolejowy zajmuje szczególne miejsce na mapie inwestycji pochodzących z funduszy europejskich. To tańszy, nierzadko szybszy, bezpieczniejszy i środowiskowo bardziej przyjazny środek transportu, niż transport drogowy. Rozwijanie infrastruktury i taboru kolejowego przyczynia się do zwiększenia liczby pasażerów, coraz chętniej wybierających właśnie tę formułę podróży, w ramach codziennych zajęć oraz w celach rekreacyjnych. Dlatego projekt mający na celu szkolenie i monitorowanie maszynistów dla zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerów ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki spójności. Dzięki wsparciu na poziomie 40 mln PLN z budżetu Unii Europejskiej, maszyniści odpowiedzialni codziennie za tysiące podróżujących obywateli, otrzymają możliwość zdobycia najwyższych kompetencji, pozwalających im wykonywać ich pracę zgodnie z najwyższymi standardami. Jednocześnie będą mieli dostęp do najnowocześniejszych metod szkoleniowych, dopasowanych do ich faktycznych potrzeb i zadań. Projekt ten jest kolejnym przykładem na to, że polityka spójności przyczynia się do zagwarantowania fundamentalnych wartości w naszym życiu, w tym przypadku bezpieczeństwa pasażerów a także perspektywy rozwoju oraz lepszych warunków pracy dla wykwalifikowanych pracowników – Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Urządzenia będą przeznaczone do realizacji sesji egzaminacyjnych dla różnych kategorii świadectwa maszynisty. Odwzorowane będą lokomotywa, zespół trakcyjny oraz pojazd specjalny lub lokomotywa z polem widzenia 3600 . Wyjątkowe w porównaniu z symulatorami dostępnymi obecnie na rynku szkoleniowym w Polsce jest wyposażenie w ujednolicone pulpity, zgodne z ogólnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ergonomii i prawidłowego rozmieszczenia przyrządów, a w szczególności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas). Zapewni to miarodajne porównywalne i powtarzalne prowadzenie egzaminów. W symulatorach wykorzystane będzie odwzorowanie ponad 5 000 km rzeczywistych tras kolejowych.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów będzie głównym ogólnokrajowym ośrodkiem egzaminowania osób, które wchodzą do zawodu maszynisty. Istotną wartością dodaną będzie możliwość ujednolicenia praktyk w zakresie szkoleń, przekazywanej wiedzy i weryfikacji nabytych umiejętności przez osoby przechodzące przygotowanie do zawodu. To kolejny projekt UTK, w którym środki z Funduszy EU przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego – podkreśla Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Polska będzie drugim po Holandii krajem UE wykorzystującym symulatory do egzaminowania. Dokonywana w trakcie egzaminów weryfikacja nabytej wiedzy i umiejętności stanowi rodzaj walidacji poprawności przeprowadzonych szkoleń oraz ocenę i potwierdzenie zdolności kandydatów do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych.

Nie tylko egzaminy

CEMM obejmuje jednak znacznie szersze kompleksowe działania. W ramach projektu powstanie również krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie gromadził w jednym miejscu wszelkie dostępne informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej. Rejestr umożliwi stałe monitorowanie zatrudnienia maszynistów i ich uprawnień oraz pozwoli na skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracodawcami w ramach zarządzania ryzykiem.

W efekcie, zrealizowany i skutecznie wdrożony proces przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację liczby zdarzeń kolejowych w ramach systemu kolejowego, w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki.

Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów to będzie nowa jakość i z pewnością krok ku jeszcze bezpieczniejszej kolei. W sposób bezstronny i innowacyjny na skalę europejską zweryfikujemy wiedzę i umiejętności kandydatów na maszynistów. Wykorzystany do egzaminowania nowoczesne symulatory – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dwutorowa realizacja projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje dwutorowe działania. Z jednej strony zakłada powołanie do życia ogólnokrajowego Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, z drugiej –  wyposażenie jednostki w nowoczesne zaplecze teleinformatyczne i zasoby wiedzy jako zabezpieczenie wysokiego poziomu szkoleń oraz bezwzględnej bezstronności egzaminowania.

Zakres Projektu obejmuje w szczególności:

  • stworzenie w ramach struktur UTK odrębnej jednostki zajmującej się egzaminowaniem kandydatów na maszynistów oraz monitorowaniem kwalifikacji maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe – Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów,
  • uruchomienie Modułu Egzaminowania Maszynistów (MEM) umożliwiającego kompleksowe zarządzanie procesem egzaminacyjnym oraz prowadzenie części testowej egzaminów teoretycznych,
  • dostawę 3 symulatorów pojazdu kolejowego przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń niezbędną do poprawnego działania symulatorów, przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej,
  • zakup ponad 5 000 km wirtualnych tras rzeczywistych linii kolejowych, które będą wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu na symulatorach,
  • uruchomienie (w ramach tworzonego systemu teleinformatycznego) krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe umożliwiającego monitorowanie kwalifikacji maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Licencja maszynisty na nowych zasadach

Maszynista by prowadzić pociąg potrzebuje dwóch dokumentów. Licencji maszynisty, którą wydaje Prezes UTK oraz świadectwa maszynisty, które uzyskuje się u pracodawcy (przewoźnika, zarządcy infrastruktury). Obecnie szkolenia dla kandydatów na maszynistów prowadzą ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów. Także w tych samych miejscach przeprowadzane są egzaminy na licencję i świadectwo.

Po zmianie przepisów, od 2023 r. ośrodki szkolenia zajmować będą się przygotowaniem kandydatów na maszynistów. Egzamin na licencję i pierwsze świadectwo będzie państwowy, przeprowadzany przez Prezesa UTK.

Szczegóły projektowe

  • Beneficjent: Urząd Transportu Kolejowego
  • Numer i nazwa projektu: POIS.05.02.00-00-0046/21. Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.
  • Całkowite koszty projektu: 46 164 202,82 PLN
  • Koszty kwalifikowalne: 46 164 202,82 PLN
  • Dofinansowanie UE: 39 239 572,39 PLN
Skomentuj ten artykuł

 

 

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności