Polityka

Ocena Urzędu Transportu Kolejowego

Moja najkrótsza ocena tu i teraz Urzędu Transportu Kolejowego:

 

  • Powołanie prezesa UTK bez doświadczenia kolejowego i praktycznego
  • Zwolnienie prezesa UTK gdy on odwołał dyrektorów oddziałów
  • Wiceprezesi nie mają uprawnień (ludzi pod sobą)
  • Brak funduszy i szkoleń kadry w UTK
  • Brak specjalistycznej kadry do nowych wymagań europejskich
  • Zarobki w UTK dużo niższe niż pracowników na kolei które się kontroluje
  • Braki etatowe w stosunku do nowych zadań
  • Brak specjalistycznej kadry kontrolującej i audytującej

 

 

Jerzy Polaczek- b. minister transportu