Działania Infrastruktura Wiadomości

Nowa linia kolejowa Zegrze – Przasnysz? Serock złożył wniosek do Programu Kolej Plus

Nowa linia kolejowa Zegrze – Przasnysz? Serock złożył wniosek do Programu Kolej Plus Mat. PKP PLK / NaKolei.pl

Kilka dni temu zakończono nabór wniosków do Programu Kolej Plus. Złożono ich aż 96, jednym z projektów jest koncepcja budowy nowego połączenia kolejowego między Zegrzem a Przasnyszem. Trasa ta ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczności regionu, a także stać się jego dźwignią rozwojową i sposobem na aktywizację zawodową mieszkańców.

26 sierpnia 2020 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły nabór wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Do zarządcy infrastruktury trafiło łącznie 96 wniosków ze wszystkich województw. Najwięcej z województwa śląskiego (19), na drugim miejscu woj. podkarpackie (11), a na trzecim ex aequo z woj. małopolskim – woj. mazowieckie (9). To właśnie na Mazowszu, Miasto i Gmina Serock złożył wniosek o budowę nowego szlaku kolejowego Zegrze – Przasnysz. Nowe połączenie ma być m.in.: dźwignią rozwojową regionu, warunkiem prężnego rozwoju miast pozbawionych dostępu do infrastruktury kolejowej i podniesienie poziomu zamożności społeczeństwa. Według danych GUS z  2018 roku, głównymi beneficjentami projektu byliby mieszkańcy:

  • Miasta i Gminy Serock (14708 os.)
  • Pułtuska (19432 os.)
  • Makowa Mazowieckiego (9787 os.)
  • Miasta Przasnysz  (17309 os.)

Koncepcja budowy linii pojawiła się w Masterplanie dla Warszawskiego Węzła Kolejowego, zaprezentowanym w 2019 roku i wychodzi ona naprzeciw potrzebom odciążenia szlaku kolejowego Warszawa – Gdańsk. Inicjatywa stanowi dziś wspólny projekt 18 samorządów z regionu Północnego Mazowsza, zainteresowanych powstaniem nowego szlaku. Urząd Miasta i Gminy w Serocku prowadzi rozmowy z kolejnymi samorządami o wsparciu inicjatywy i informuje, że krąg partnerów zaangażowanych w projekt ma charakter otwarty i z pewnością będzie ulegał rozszerzeniu. Miasto i Gmina Serock na obecnym etapie zostało wytypowane na lidera projektu.

PKP PLK w lipcu br. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności  dla budowy dodatkowych torów na trasie z Warszawy do Legionowa (odcinek linii kolejowej nr 9). Wtedy to na na północnej trasie wyjazdowej z stolicy pociągi kursowałyby po czterech torach. Dodatkowo w zawartym Masterplanie dot. Warszawskiego Węzła Kolejowego z marca 2019 roku, możemy wśród projektów na lata 2021-2027 znaleźć inwestycje modernizacji odcinka (LK nr 10) Legionowo – Tłuszcz, która polegać ma na rozbudowie linii do dwóch torów.

1. Rozbudowa LK nr 9 na odcinku W-wa Praga – Legionowo
2. Rozbudowa LK nr 10 Leginowo – Tłuszcz
Mat. UM Serock

Budowa nowej trasy kolejowej Zegrze – Przasnysz mogłaby zostać włączona w układ warszawskiej aglomeracji bez szkody dla jakości innych połączeń. Dodatkowo odciążyłaby linie kolejową nr  9, nie występowałby problem z przepustowością. Warto zaznaczyć, że w styczniu br. PKP PLK testowały jazdę 200 km/h właśnie na trasie z Warszawy do Gdańska, czyli linii kolejowej nr 9. Zarządca infrastruktury planuje wprowadzenie takiej prędkości do rozkładu jazdy już w grudniu 2020 roku.

Co więcej, niewykluczona jest rozbudowa nowego połączenia Zegrze – Przasnysz do obecnie modernizowanej linii kolejowej nr 35, na której odcinek Ostrołęka -–Chorzele od przeszło 18 lat był nieczynny. PKP PLK planują ponownie uruchomić odcinek już w 2022 roku.

Założenia nowego szlaku Zegrze – Przasnysz:

  • Szacowana długość szlaku: 70 km
  • Konieczność budowy przeprawy mostowej na Narwi
  • Wykorzystanie korytarzy dawnych kolei wąskotorowych
  • Linia zelektryfikowana jednotorowa z mijankami
  • Szacunkowy koszt: 1,5 mld PLN
  • Wymagany wkład własny samorządów wg wymagań programu: 225 mln PLN