Strona główna » Wiadomości » Nowa kadencja Zarządu w Budimeksie

Nowa kadencja Zarządu w Budimeksie

Redakcja
Fot. Budimex

9 kwietnia Rada Nadzorcza Budimeksu powołała Artura Popko na stanowisko Prezesa Zarządu oraz dyrektora generalnego na trzyletnią kadencję, obejmującą lata obrotowe 2025, 2026, 2027.

Również na wniosek nowego Prezesa, Rada Nadzorcza zatwierdziła skład zarządu na XI kadencję:

– Pani Anna Karyś – Sosińska – członek Zarządu,‎

‎- Pan Jacek Daniewski – członek Zarządu,‎

‎- Pan Marcin Węgłowski – członek Zarządu,‎

‎- Pan Cezary Łysenko – członek Zarządu,‎

‎- Pan Maciej Olek – członek Zarządu.‎

Uchwały Rady Nadzorczej Budimeksu SA wejdą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego ‎Zgromadzenia Budimeksu SA za 2023 r. oraz uzyskania przez ‎wymienione osoby absolutorium z ‎wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 r.‎

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x