NaKolei.pl Bez kategorii Niekończąca się modernizacja linii kolejowej Warszawa – Poznań. Czy PLK naliczą kary?

Niekończąca się modernizacja linii kolejowej Warszawa – Poznań. Czy PLK naliczą kary?

MM
fot. PKP PLK

Modernizacja linii kolejowej na trasie z Warszawy do Poznania trwa od… 2017 roku i można śmiało stwierdzić, że ciągnie się lata świetlne. Pierwotnie zakładano, że potrwa dwa lata a czas przejazdu miał być skrócony do 2h 20 minut, czyli o jakieś 6 minut. Jednak termin oddania wielokrotnie przekładano. Na ten moment przewidywany termin zakończenia prac planowany jest na grudzień 2023 roku.

Systematycznie o status prac i termin zakończenia modernizacji  ministerstwo infrastruktury pyta poseł na Sejm RP Adam Szłapka. Tym razem posła zainteresowały również przyczyny opóźnień i możliwe kary umowne ze strony PKP PLK.

Odcinek Sochaczew – Swarzędz

Jak tłumaczy wiceminister Andrzej Bittel w przypadku realizacji projektu pn. „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”, opóźnienia były związane m.in. z dokonaniem odkryć archeologicznych w kilku miejscach, czego skutkiem było kilkumiesięczne wstrzymanie robót budowlanych.

Powyższe wpłynęło na wydłużenie terminów zamknięć torowych na odcinku Sochaczew – Żychlin, co w konsekwencji przełożyło się na możliwość udzielenia zamknięć torowych na innych inwestycjach – wyjaśnia Andrzej Bittel.

Wiceminister wylicza „dużą liczbę przeszkód”, na jakie napotkał się inwestor. A dotyczyły one: podziemnej infrastruktury kablowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, studni głębinowych, bloków betonowych, które były możliwe do zinwentaryzowania dopiero na etapie prowadzenia robót budowlanych… Ale to nie wszystko. Jakby tego było mało PKP PLK musiała wykonać dodatkowe roboty związane ze wzmocnieniem podtorza oraz przebudowy sieci trakcyjnej.

Na tempo realizowanych prac wpływ miała również konieczność wykonania dodatkowych robót związanych ze wzmocnieniem podtorza w miejscach, w których nie osiągnięto minimalnych wymaganych wartości nośności podłoża gruntowego. Ponadto wymagana była konieczność wprowadzenia zmian w zakresie, jak również w fazowaniu robót związanych z przebudową sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Kutno.

Odcinek Warszawa – Kutno

Na tym odcinku też sporo się dzieje. A. Bittel wyjaśnia, że w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz”, opóźnienia wynikają w głównej mierze z przedłużających się procedur w uzyskaniu decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, a także z uwagi na dodatkowe uwarunkowania konserwatora zabytków.

Czy PKP PLK naliczą kary?

Posła Adama Szłapkę zainteresowała kwestia kar umownych – czy były lub będą naliczane. Sprawa nie jest taka prosta. Owszem PKP PLK ma prawo naliczyć wykonawcom kary umowne z tytułu powstałych opóźnień, ale żeby to zrobić trzeba określić, które opóźnienia powstały z winy wykonawców, a które niezależnie od nich.

Obecne prowadzone są negocjacje z wykonawcami robót w sprawie przesłanek dających podstawę do aneksowania umów – informuje Andrzej Bittel.

Wpływ na realizację inwestycji na pewno miała pandemia koronawirusa. W 2020 roku Rząd wprowadził w życie rozwiązania mające na celu ułatwienie funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

PKP PLK S.A. wskazuje, że egzekwowanie kar zawiesza obecnie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 z późn. zm.).

Z ustawy tej wynika, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający (inwestor) nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przypominamy – od 16 maja 2022 r. w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Powyższe miałoby tyczyć się robót na odcinku Sochaczew – Swarzędz. Inaczej sytuacja wygląda na odcinku Warszawa – Kutno. Tutaj PKP PLK nie mają podstaw do naliczenia kar umownych.

Natomiast w zakresie realizacji projektu pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, Etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz”, powstałe opóźnienia wynikają w głównej mierze z przedłużających się procedur w uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz dodatkowych uwarunkowań Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wyjaśnia wiceminister Andrzej Bittel.

Termin zakończenia modernizacji

Andrzej Bittel deklaruje, że zakończenie modernizacji przewidziane jest do końca 2023 roku. Zaznacza dodatkowo, że uwzględniono w tym terminie wszystkie znane na chwilę obecną okoliczności związane z realizacją wymaganych robót.

 

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności