Ekonomia i rynek Tabor

NEWAG zanotował w I kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk na poziomie 32,7 mln złotych

NEWAG zanotował w I kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk na poziomie 32,7 mln złotych Fot. NaKolei.pl

Zarząd NEWAG S.A. poformował, że w związku z trwającym procesem przygotowania raportu okresowego za I kwartał 2020 roku powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki za I kwartał 2020 roku.

Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe:

I Wyniki jednostkowe Spółki:

Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 267,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 122,7 mln zł (+84.6%). Spółka zanotowała w I kwartale zysk na poziomie 31,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego strata wyniosła 1,46 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 52,4 mln zł i była wyższa o 41,5 mln zł (+378,1%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 150,6 mln zł (+11,1%) do kwoty 1,5 mld zł. Wartość księgowa na jedną akcję wzrosła z 9,08 zł do 10,11 zł.

II Wyniki skonsolidowane Grupy:

Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 269,1 mln zł . W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest wyższa o 127,5 mln zł (+90,1%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 32,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego strata Grupy wyniosła 1,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 55,8 mln zł i była o 42,6 mln zł wyższa niż pierwszym kwartale roku 2019 (+322%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 176,2 mln zł (14,6%) do kwoty 1,39 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 13 zł.

Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie za pierwszy kwartał 2020 roku Spółki, który zgodnie z przyję